فهرست اعضای انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

انواع عضویت در انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به شرح زیر خواهد بود:

  1. عضویت پیوسته: دانش آموختگان مقطع کارشناسي و بالاتر رشته های کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، علم اطلاعات و دانش شناسی و رشته هاي مرتبط، کارکنان غیر کتابدار کتابخانه ها با مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر و سابقه فعالیت بیش از 5 سال.
  2. عضویت وابسته: دانش آموختگان مقطع کاردانی کتابداری، دانشجویان مقطع کارشناسی و پایین تر و کارکنان غیر کتابدار کتابخانه ها با مقطع کارشناسی و پایین تر و سابقه فعالیت در کتابخانه کمتر از 5 سال.
  3. عضویت افتخاری: شخصیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی که خدمات قابل توجه ای در پیشبرد  اهداف انجمن داشته اند.
نام خانوادگینامشغلنوع عضویتتاریخ اعتبارکارت عضویت
نام خانوادگینامشغلنوع عضویتتاریخ اعتبارکارت عضویت

اعضای انجمن می توانند برای ویرایش فیلدهای شغل، رشته، مقطع تحصیلی، محل کار یا تحصیل، تلفن، ایمیل، عکس پرسنلی، پرداخت حق عضویت یا اصلاح مستندات، از منوی « ورود » با شناسه کاربری و رمز عبور خود وارد سایت انجمن شوند و از منوی عضویت / فهرست اعضا از لینک درج شده ذیل نام خودشان، اطلاعات فرم عضویت را ویرایش کنند.

درخواست عضویت در انجمن