در این شماره گزارشی از انتخابات هیئت مدیره دوره جدید انجمن به انضمام برنامه های ارائه شده توسط کاندیداها، گزارشی از جلسات هیئت مدیره و مصوبات آن، گزارش کمیته های تخصصی انجمن، یادنامه استاد فقید زاهد بیگدلی، ترجمه گزارشی از انجمن کتابداری پزشکی آمریکا با موضوع شایستگی های یادگیری مادام العمر و موفقیت حرفه ای، معرفی Journal of Medical Library and Information Science و معرفی کتاب راهنمای مرور نظام مند برای کتابداران ارائه شده است.

گزارش انتخابات انجمن

برنامه های کاندیداهای انجمنانجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران با تلاش و پیگیری هیئت موسس بر اساس مصوبه دویست و یکمین جلسه کمیسیون انجمن‌های علمی گروه‌ پزشکی در سال ۱۴۰۰ اجازه فعالیت خود را دریافت کرد. در انتخابات دوره جدید، 14 نفر برای عضویت در هیئت مدیره و 4 نفر نیز برای بازرس انجمن کاندید شدند و انتخابات انجمن در تاریخ 10 اردیبهشت 1401 به صورت الکترونیکی برگزار شد. در این انتخابات از ۲۳۵ عضو، تعداد ۱۸۰ رأی اخذ شد و ۷۶/۶ درصد اعضا در انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن در دوره جدید مشارکت داشتند. دوره جدید انجمن براساس مجوز شماره ۱۶۶۲ مورخ ۴ تیرماه ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد.

هر یک از کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس انجمن برنامه هایی را هنگام انتخابات ارائه کردند که متن جمع بندی شده این برنامه ها به شرح زیر است:

 1. تلاش در راستای ارتقاء سطح علمی فارغ التحصیلان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در سطح ملی و منطقه ای از طریق برگزاری همایش ها و کنفرانس های ملی و منطقه ای جهت تعامل و تبادل اطلاعات
 2.  تعریف و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت، بازآموزی و کارگاه های آموزشی و پژوهشی مختلف برای کتابداران شاغل، دانشجویان و اساتید رشته مطابق با نیازهای حرفه مندان بر اساس ملزومات پیشرفت حرفه ای و نیاز سنجی از فارغ التحصیلان
 3.  برنامه ریزی و همکاری در ایجاد گرایش های مختلف و کاربردی برای رشته
 4.  همکاری با بورد رشته در ارزیابی، بازنگری و روزآمدسازی برنامه های آموزشی مقاطع مختلف رشته
 5.  سیاستگذاری و همکاری در تدوین و انتشار کتاب های تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 6.  برگزاری نشست ها و سخنرانی های علمی برای کادر سلامت و جامعه علمی پزشکی کشور
 7.  برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای توانمندسازی تمامی ذینفعان انجمن اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان شاغل در کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی و سایر ارگان ها و عموم مردم
 8.  برنامه ریزی برای پاسخگو نمودن آموزش، پژوهش و فعالیت های نوآورانه و فناورانه
 9.  برنامه ریزی برای تقویت و مشارکت بیش از پیش گروه های آموزشی و استفاده از پتانسیل های نهفته در تمامی گروه ها
 10.  شناسایی افراد مستعد و فراهم آوری امکانات تحصیل در گروه های همتا در کشورهای دیگر
 11.  توانمند کردن کتابداران کتابخانه های بیمارستانی برای ارائه خدمات اطلاع درمانی و آموزش به بیمار
 1. شناسایی اولویت های پژوهشی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
 2.  برگزاری کارگاه های مهارت های پژوهشی ویژه دانشجویان و کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی، بیمارستانی و مراکز تحقیقات
 3.  تعریف، معرفی و شناسایی گرنت های پژوهشی مناسب با رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 4.  تشکیل گروه های پژوهشی و ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید علوم پزشکی کشور و سیاستگذاری در راستای بهینه سازی تولیدات علمی و پژوهشی در حرفه
 5.  تولید و انتشار یافته های علمی در قالب نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی آموزشی
 6.  برنامه ریزی برای تولید محصولات مبتنی بر اطلاعات و تقویت اقتصاد مبتنی بر دانش به منظور تقویت امور اطلاعاتی و تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد
 7.  برنامه ریزی برای تقویت پتانسیل های پژوهشی و استفاده از خروجی پایان نامه های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 8.  شناسایی فرصت های همکاری مشترک با گروه های همتا در کشورهای دیگر (گرنت، طرح و گردهمایی)
 1. تعامل بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی، نهادهای مرتبط و سازمان های بالا دستی جهت ارتقای وضعیت حرفه ای کتابداران حوزه سلامت و تهیه چارچوب مناسب برای این منظور
 2.  تدوین منشور اخلاقی کتابداران پزشکی و تلاش جهت ابلاغ آن از سوی وزارت بهداشت
 3.  معرفی قابلیت های حرفه در حوزه سلامت و تلاش جهت شناسایی فرصت های شغلی جدید
 4.  تلاش در راستای جا انداختن نقش کتابداران پزشکی و تاثیر آن ها در دسترس پذیر کردن اطلاعات جهت استفاده مؤثر از اطلاعات در تصمیم گیری ها
 5.  حمایت از درخواست های فارغ التحصیلان و ذینفعان
 6.  بکار گرفتن فناوری های نوین جهت تعامل و اشتراک تجربیات و دانش در حرفه و تشکیل شبکه ای از صاحب نظران
 7.  بهبود اوضاع کسب و کار و کارآفرینی
 8.  بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کتابداری و فراهم آوری و افزایش فرصت استخدام برای آن ها
 9.  برگزاری همایش های سالانه و نشست ها و مناظره های علمی تخصصی به ویژه با دعوت از خبرگان رشته در سطح بین الملل
 10.  افزایش تعامل و همکاری بین کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی با یکدیگر و با گروه های آموزشی
 11.  بازنگری و تدوین استانداردهای کتابخانه های پزشکی
 12.  حمایت از فعالیت های صنفی و شغلی کتابداران در سطوح مختلف
 13.  برقراری ارتباط بین کتابخانه های عمومی و بیمارستانی برای ارائه سرویس به بیماران
 14.  تشکیل گروه های مشاور اطلاعات سلامت و ارائه خدمات به جامعه پزشکی کشور
 15.  برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری مرتبط با حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
 16.  حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیت های علمی، فعالیت های پژوهشی و اختراعات حرفه مندان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 17.  فراهم آوری زیر ساخت های علمی و اجرایی علمیاتی کردن کتابدار بالینی در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و فراهم آوری زیر ساخت های علمی برای ایفای نقش کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در برنامه های پزشکی مبتنی بر شواهد و نیز برای ارائه خدمات اطلاع درمانی و آموزش به بیمار
 18.  فراهم آوری زیر ساخت های علمی و اجرایی عملیاتی کردن کتابدار پژوهشی در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 19.  برنامه ریزی جهت حل مشکلات سازمانی و استخدامی کتابداران در دانشگاه های علوم پزشکی شامل چارت و پست های سازمانی و شرایط احراز آن ها
 20.  عضویت کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی در انجمن ها و مراکز بین المللی و تسهیل ارتباطات بین المللی کتابداران حوزه سلامت
 21.  برنامه ریزی برای مأموریت گرا شدن کتابخانه ها در مناطق آمایشی کشور با توجه به توانمندی ها و پتانسیل های آموزشی، علمی و اجرایی
 22.  برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به مشارکت های اجتماعی و افزایش تعامل با صنعت، مخاطبان، مراکز بالینی و تحقیقاتی
 1. بازنگری و روزآمدسازی اساس نامه انجمن با نظر خواهی از اساتید و اعضای انجمن
 2.  طراحی ساختار سازمانی انجمن و تشکیل کمیته های تخصصی فعالیت انجمن از جمله کمیته آموزش، کمیته پژوهش، کمیته روابط عمومی، کمیته روابط بین الملل و غیره
 3.  راه اندازی وبگاه انجمن و انتشار فعالیت ها و اخبار انجمن
 4.  شناسایی منابع مالی مختلف و درآمدزایی به طرق مختلف برای تأمین هزینه های انجمن
 5.  همکاری با سایر انجمن های مرتبط به ویژه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی در حوزه های مختلف
 6.  گسترش فعالیت های انجمن در سطح کشور از طریق ایجاد کمیته های استانی
 7.  راه اندازی یا حمایت از انتشار مجلات مرتبط با رشته به ویژه به زبان انگلیسی
گزارش عملکرد هیئت مدیره

صورتجلسات هیئت مدیرههیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در سال 1401 تعداد 9 جلسه اختصاصی اعضای هیئت مدیره، 6 جلسه هیئت مدیره با مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، کاندیداهای انتخابات انجمن، مدیر گروه های کتابداری پزشکی و اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته، مسئولین کمیته های تخصصی، هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران و هیئت مدیره انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی و 6 جلسه با داوطلبان همکاری در کمیته های آموزش، روابط بین الملل، پژوهش و فناوری، بازاریابی و مطالعات صنفی برگزار کرده است. برخی از مصوبات هیئت مدیره در سال 1401 به شرح زیر بوده است:

 1. براساس انتخابات داخلی هیئت مدیره، رئیس، نایب رئیس، دبیر، خزانه دار و اعضای علی البدل انجمن مشخص شدند.
 2. طرح لوگو، دامنه و ساختار وبگاه انجمن بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
 3. برای تعامل و هم اندیشی با ذینفعان و مخاطبان انجمن با گروه های مختلف مخاطبان و جامعه کتابداری پزشکی جلسات هم اندیشی برگزار خواهد شد.
 4. فراخوان در وبگاه انجمن و همچنین دعوت کتبی از مدیران گروه های آموزشی برای معرفی افراد توانمند برای عضویت در کمیته‌ها انجام خواهد شد.
 5. کمیته های تخصصی انجمن با عناوین کمیته آموزش، کمیته پژوهش و فناوری، کمیته روابط عمومی، کمیته روابط بین الملل، کمیته انتشارات، کمیته بازاریابی و کمیته مطالعات صنفی تشکیل خواهند شد.
 6. مسئولین کمیته های تخصصی انجمن در جلسه آبان ماه هیئت مدیره تعیین شدند.
 7. در مورد همکاری انجمن با گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در برگزاری نشست مجازی تخصصی کتابدار بالینی موافقت شد.
 8. انجمن از انتشار مجله The Journal of Medical Library and Information Science (JMLIS) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حفظ استقلال مجله با حمایت معنوی و درج لوگوی انجمن، در قالب تفاهم نامه ‌رسمی حمایت خواهد کرد.
 9. برای هماهنگی و برنامه ریزی همایش انجمن در سال 1402 با عنوان پیشنهادی “فناوری‌های نوین و هوشمندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی نوین”، مقرر شد دبیر علمی و اجرایی مشخص شوند. علاوه بر آن مواردی مانند زمان برگزاری، شناسایی ایده‌های برتر فناورانه، نحوه تأمین هزینه‌ها، مکان برگزاری (حضوری یا مجازی)، ملی یا بین‌المللی بودن و سایر موارد توسط تیم علمی و اجرایی بررسی شوند. همچنین پیشنهاد شد نظرات کمیته‌های تخصصی انجمن نیز در این خصوص اخذ شود.
 10. حق عضویت انجمن در سال 1401 نیز تعیین و اعلام شد.
 11. انواع عضویت در انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی:
 • عضویت پیوسته: هیئت موسس انجمن و دانش آموختگان مقطع کارشناسي و بالاتر رشته های کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، علم اطلاعات و دانش شناسی و رشته هاي مرتبط، کارکنان غیر کتابدار کتابخانه ها با سابقه فعالیت بیش از ۵ سال.
 • عضویت وابسته: دانش آموختگان مقطع کاردانی کتابداری، دانشجویان مقطع کارشناسی و پایین تر و کارکنان غیر کتابدار کتابخانه ها با سابقه فعالیت در کتابخانه کمتر از ۵ سال.
 • عضویت افتخاری: شخصیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی که خدمات قابل توجه ای در پیشبرد اهداف انجمن داشته اند.

برای مشاهده مشروح صورتجلسات هیئت مدیره انجمن در سال 1401 اینجا کلیک نمایید.

گزارش عملکرد کمیته ها

کمیته روابط عمومیکمیته روابط عمومی در راستای برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند با متخصصان، اساتید، دانشجویان و سایر گروه‌های مرتبط با حوزه بهداشت و سلامت، فعالیت می‌کند. این کمیته بر گسترش ارتباطات، معرفی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران و اطلاع رسانی فعالیت‌های این انجمن و اخبار حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی تمرکز دارد. کمیته روابط عمومی پلی است جهت ارتباط بین اعضای شبکه و کمیته ها تا علاقه مندان و فعالان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بتوانند با مشارکت در رویدادها، سبب پیشرفت خود و پیشرفت کتابداری پزشکی کشور گردند.

کمیته روابط عمومی با ریاست خانم فاطمه بقالها از آذرماه 1401 فعالیت خود را آغاز نموده و سه جلسه تشکیل داده است. برخی از مهمترین اقدامات این کمیته به شرح زیر است:

 1. برگزاری جلسه آشنايي با داوطلبان همكاري با کمیته روابط عمومی در 14 آذر ماه 1401، بررسي اهداف، وظايف و برنامه هاي این کمیته و دریافت نظرات پیرامون مسائل مطرح شده
 2. شناسایی افراد فعال در زمینه های گرافیکی، طراحی صفحات وب، خبرنویسی و روابط عمومی و ارتباط با ایشان جهت دعوت به فعالیت در کمیته روابط عمومی
 3. تعیین اعضای کمیته و تعیین نایب رئیس و دبیر کمیته روابط عمومی
 4. تهیه فرم پذیرش و طراحی کارت عضویت
 5. راه اندازی سیستم ایمیل خودکار انجمن برای دریافت ایمیل تأییدیه عضویت
 6. راه اندازی کانال های ارتباطی انجمن در ویسگون، لینکدین و فیس بوک
 7. تغییر قالب وبگاه و منوها
 8. برقراری ارتباط با کمیته های انجمن جهت دریافت اطلاعات برای انتشار نخستین خبرنامه انجمن در دوره جدید
 9. پیگیری های لازم برای تهیه پیش نویسی از تاریخچه انجمن
 10. تهیه تقویم میزکار رایانه (دسکتاپ) سال 1402 برای اعضای انجمن
 11. انتشار نخستین خبرنامه انجمن در اسفند ماه 1401 و پیش از آغاز سال جدید

نخستین جلسه کمیته روابط عمومی در تاریخ 14 آذر ماه 1401 از ساعت 18 الی 20 در محیط اسکای روم با حضور رئیس انجمن و نماینده هیئت مدیره، رئیس و داوطلبان فعالیت در این کمیته با موضوع: “بررسی اهداف، وظایف و برنامه های کمیته روابط عمومی و آشنایی با داوطلبان همکاری” برگزار شد. پس از تشریح اهداف، وظایف و برنامه های این کمیته توسط خانم بقالها و دکتر بیدختی، حاضرین در جلسه ضمن معرفی خود به بیان مهارت ها، نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص فعالیت های کمیته روابط عمومی پرداختند و پیشنهاداتی ارائه دادند.

پس از تعیین اعضای کمیته، دومین جلسه در تاریخ 11 بهمن 1401 در ساعت 18 در گوگل میت برگزار گردید. در این جلسه که با تمرکز بر انتشار نخستین خبرنامه ی انجمن  تشکیل شده بود، در خصوص جزئیات خبرنامه و شیوه انتشار مطالب بحث و تبادل نظر شد. مقرر شد نخستین خبرنامه انجمن بصورت الکترونیکی و از طریق وبگاه انجمن منتشر گردد. از آنجایی که فعالیت های انجمن پیش از تشکیل کمیته ها به خوبی منتشر نشده، نخستین خبرنامه در خصوص فعالیت های سال 1401 انجمن خواهد بود و مباحثی چون تاریخچه و گزارش عملکرد کمیته های انجمن در آن منتشر خواهد شد.

سومین جلسه کمیته روابط عمومی در روز جمعه مورخ 5 اسفند ماه 1401 در ساعت 11 الی 13 در گوگل میت برگزار گردید. در این جلسه جمع بندی خبرنامه و تقسیم وظایف در خصوص آن صورت گرفت و مسئولیت گردآوری و جمع بندی اطلاعات هریک از کمیته ها به اعضا واگذار شد. افرادی نیز برای تهیه فیلم کوتاه از اعضای محترم هیئت مدیره تعیین شدند. پیشنهادات اعضا در خصوص اقدامات واحد روابط عمومی در نخستین همایش انجمن کتابداری پزشکی و کنگره متخصصان علم اطلاعات جهت ارائه به هیئت مدیره انجمن دریافت گردید.

بررسی درخواست عضویت افراد و مدارک و مستندات بارگذاری شده آن ها برای عضویت در انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بر عهده کمیته روابط عمومی انجمن است، تا تاریخ 28 اسفند ماه 1401، عضویت 48 عضو در انجمن، تأیید شده است. براساس شغل اعضای تأیید شده، 12 عضو هیئت علمی، 22 کارمند، 13 دانشجو و 1 نفر از سایر مشاغل در فهرست اعضای این انجمن حضور دارند.

برنامه های کمیته روابط عمومی در سه ماهه نخست سال 1402 به شرح زیر خواهد بود:

 • انتشار اخبار روزآمد مرتبط با کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در وبگاه انجمن و شبکه های اجتماعی
 • برقراری ارتباط با سازمان ها و کتابخانه ها و گنجاندن آدرس اینترنتی آن ها در بخش لینک های مفید وبگاه انجمن، و نیز درج و تبادل لینک در وبگاه سازمان ها و کتابخانه ها
 • برگزاری جلسه با سایر کمیته های انجمن جهت اطلاع رسانی فعالیت های ایشان و دریافت مطالب مفید مرتبط با هر کمیته جهت انتشار
 • برگزاری جلسه با روابط عمومی انجمن های مرتبط همچون انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران و انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی و سایر انجمن های مرتبط جهت برقراری ارتباط، همکاری و استفاده از ظرفیت های ایشان
 • برنامه ریزی برای تشکیل جلسه اعضای انجمن با هیئت مدیره جهت دریافت نظرات و انتظارات ایشان
 • تکمیل بخش های باقی مانده در وبگاه انجمن
 • راه اندازی وبگاه انجمن به زبان انگلیسی با همکاری کمیته روابط بین الملل
 • تولید و ارسال کارت عضویت همزمان با تأیید عضویت ایشان در انجمن
 • انجام طرح هر کتابدار یک خبرنگار و تهیه و درج فرم دریافت خبر جهت انتشار در وبگاه و کانال های انجمن

برای مشاهده اهداف و وظایف، ارکان و اعضای کمیته روابط عمومی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی لطفا به صفحه مربوطه در وبگاه انجمن مراجعه نمائید.

کمیته روابط بین المللکمیته روابط بین الملل در زمینه جمع آوری و اطلاع رسانی خبرهای بین المللی، مدیریت ترجمه اسناد و مدارک مرتبط با حوزه فعالیت های انجمن، توسعه همکاری ها و ارتباطات علمی بین المللی و همکاری در برگزاری وبینارها، سمینارها و نشست های بین المللی انجمن فعالیت می کند.

این کمیته با ریاست آقای دکتر نادر عالیشان کرمی، از آذر ماه 1401 تعداد 4 جلسه تشکیل داده است. برخی از  مهمترین اقدامات این کمیته به شرح زیر است:

 1. ترجمه بخش هایی از وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
 2. انتخاب مسئولین کار گروه های مدیریت اخبار و اطلاع رسانی خارجی، مدیریت ترجمه، مدیریت ارتباطات علمی و توسعه همکاری های بین المللی
 3. درخواست ایجاد بستر ارتباطی کارگروه ها در وبگاه انجمن

اولین جلسه کمیته روابط بین الملل 3 آذر 1401 از ساعت 13 الی 14:30 در گوگل میت  برگزار گردید، اعضا در خصوص شرح وظایف کمیته روابط بین الملل نظرات خود را اعلام نموده و پیشنهاداتی ارائه دادند. در این جلسه مقرر شد اعضای محترم کمیته علاقمندی خود در مورد هریک از وظایف را اعلام نمایند تا تقسیم وظایف صورت پذیرد.

دومین جلسه در 7 آذر 1401 از ساعت 16 الی 17:30 در گوگل میت برگزار گردید. این جلسه ادامه جلسه پیشین در خصوص شرح وظایف کمیته روابط بین الملل بود و در آن ضمن بررسی وظایف، نظرات و پیشنهادات اعضای محترم کمیته دریافت گردید. در تاریخ 5 دی 1401 سومین جلسه از ساعت 14 الی 15 در گوگل میت تشکیل شد. کار گروه های پیشنهادی کمیته روابط بین الملل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. جلسه چهارم در تاریخ 14 دی 1401 به منظور تأیید نهایی وظایف کمیته روابط بین الملل برای اعلام به هیئت مدیره انجمن و تعیین کارگروه ها و اعضای آن ها تشکیل شد.

برنامه های کمیته روابط بین الملل در سه ماهه نخست سال 1402 به شرح زیر خواهد بود:
الف) کار گروه مدیریت اخبار و اطلاع رسانی خارجی

 • انعکاس حداقل 2 خبر بین المللی و فرصت های مطالعاتی در فروردین ماه
 • انعکاس حداقل 5 خبر بین المللی و فرصت های مطالعاتی در اردیبهشت ماه
 • انعکاس حداقل 8 خبر بین المللی و فرصت های مطالعاتی در خرداد ماه

ب) کار گروه مدیریت ترجمه

 • روزآمدسازی مداوم ترجمه وبگاه انجمن
 • ترجمه فعالیت های اختصاصی هر یک از کمیته های انجمن

ج) کار گروه مدیریت ارتباطات علمی

 • برگزاری وبینار آموزشی در اردیبهشت ماه 1402 با موضوع UX and Patient Experience

د) کار گروه توسعه همکاری های بین المللی

 • برنامه ریزی جهت ایجاد همکاری انجمن با کتابخانه ها، انجمن ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی شامل تعیین اهداف، سیاست ها، استراتژی ها

برای مشاهده اهداف و وظایف، ارکان و اعضای کمیته روابط بین الملل انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی لطفا به صفحه مربوطه در وبگاه انجمن مراجعه نمائید.

کمیته آموزشکمیته آموزش بر حوزه آموزش و یادگیری مادام العمر تمرکز دارد. آموزش‌های این کمیته با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش تخصصی، توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های نظری و عملی جامعه کتابداری پزشکی در چارچوب کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت یا بلندمدت ملی و بین المللی، نشست‌های تخصصی و به منظور ارتقای سطح سواد اطلاعاتی و سواد سلامت مخاطبان شامل دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کتابداران، حرفه مندان و متخصصان حوزه بهداشت و سلامت، همچنین عموم افراد جامعه به ارائه خدمت ‌می‌پردازد.

کمیته آموزش با ریاست خانم دکتر فیروزه زارع فراشبندی از آذرماه 1401 فعالیت خود را آغاز نموده و تا پایان سال 1401 دو جلسه تشکیل داده است. نخستین جلسه کمیته آموزش با حضور رئیس انجمن، تعدادی از اعضای هیئت مدیره، رئیس و داوطلبان همکاری در کمیته آموزش به صورت غیر حضوری در 1 آذر 1401 برگزار شد. در این جلسه داوطلبان ضمن معرفی خود، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻧﻈﺮات و اﯾﺪهﻫﺎي مرتبط با کمیته آموزش را مطرح نمودند. پس از تعیین اعضای کمیته آموزش، دومین جلسه در تاریخ 15 بهمن 1401 بصورت مجازی برگزار گردید.

برنامه های کمیته آموزش در سه ماهه نخست سال 1402 به شرح زیر خواهد بود:

 1. برنامه ­ریزی برای جلسات منظم ماهیانه با اعضای کمیته آموزش
 2. تشکیل کارگروه­ های فرعی در کمیته ی آموزش و تقسیم وظایف
 3. برنامه­ ریزی برای جلسات منظم ماهیانه با سایر کمیته های انجمن که با کمیته آموزش همپوشانی و قرابت فعالیت دارند.
 4. برنامه­ ریزی برای برقراری ارتباط با کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع ­رسانی ایران و انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی
 5. برنامه ریزی برای برقراری ارتباط با اعضای هیئت بورد و گروه ­های آموزشی کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی کشور
 6. برنامه ­ریزی برای برقراری ارتباط با مدیریت توسعه و آموزش پزشکی دانشگاه­ های پزشکی کشور
 7. تصویب برنامه کارگاه­ ها و دوره­ های آموزشی پیشنهادی اولیه در کمیته آموزش
 8. اجرای حداقل دو کارگاه آموزشی تخصصی در هر ماه
 9. تدوین فرایندهای اجرایی دوره ­های آموزشی، شامل:
 • هزینه ­های دوره ­های آموزشی (حق ثبت ­نام، حق ­التدریس، و …)
 • صدور گواهی معتبر برای مدرسان و شرکت­ کنندگان
 • جذب حمایت های مادی و معنوی برای دوره های آموزشی
 • تولید محتوای آموزشی چاپی و الکترونیکی برای دوره­ های آموزشی

برای مشاهده اهداف و وظایف، ارکان و اعضای کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی لطفا به صفحه مربوطه در وبگاه انجمن مراجعه نمائید.

کمیته بازاریابیکمیته بازاریابی، ارتباطات استراتژیک و برنامه های بازاریابی را برای تبلیغ مأموریت، چشم انداز، ارزش‌ها و اقدامات مهم انجمن در مورد عضویت، انتشارات، آموزش، پژوهش، فعالیت‌های داوطلبانه، رویدادها، جذب سرمایه و … توسعه داده و اجرا می‌کند. ریاست کمیته بازاریابی بر عهده آقای جلیل قانی دهکردی است و از مهمترین اقداماتی که از آذر ماه 1401 در این کمیته صورت گرفته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. شناسایی افراد فعال در زمینه بازاریابی و ارتباط با ایشان برای دعوت و فعالیت در کمیته بازاریابی
 2. تشکیل اولین جلسه کمیته بازاریابی مورخ 12 دی ماه 1401

نخستین جلسه کمیته بازاریابی در تاریخ 12 دی 1401 از ساعت 15 الی 17 با حضور آقای دکتر بیدختی (ریاست انجمن)، آقای دکتر محمدی (نماینده هیئت مدیره)، آقای قانی دهکردی (مسئول کمیته بازاریابی) و داوطلبین فعالیت در کمیته بازاریابی با موضوع بررسی اهداف، وظایف و برنامه های کمیته بازاریابی و آشنایی با داوطلبان همکاری در محیط اسکای روم برگزار شد. حاضرین این جلسه ضمن معرفی خود، نظرات و پیشنهادهای خود را به شرح زیر بیان نمودند:

 1. بازاریابی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی نیازمند توسعه است.
 2. ارتباط با سایر کمیته های انجمن
 3. آموزش در زمینه بازاریابی و برگزاری کارگاه ها و وبینارهایی در این زمینه
 4. می توان از ظرفیت گروه‌های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کشور به عنوان اتاق فکر استفاده کرد.
 5. برنامه ریزی های لازم برای جلب حمایت های مالی برای انجمن
 6. تلاش در جهت ارتقاء جایگاه رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و برندسازی اساتید و کتابداران و اقداماتی برای جذب جامعه کتابداری به عضویت در انجمن

برنامه های کمیته بازاریابی در سه ماهه نخست سال 1402 به شرح زیر خواهد بود:

 • تهیه بانک اطلاعاتی فرصت های شغلی دانش آموختگان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در وبگاه انجمن
 • بررسی، تعریف و تعیین جایگاه امتیاز عضویت در انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران و سایر انجمن‌های مرتبط دیگر در ارزشیابی و رتبه بندی کتابداران
 • برگزاری کارگاه ها و وبینارهای مرتبط با حوزه بازاریابی با همکاری کمیته آموزش

برای مشاهده اهداف و وظایف، ارکان و اعضای کمیته بازاریابی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی لطفا به صفحه مربوطه در وبگاه انجمن مراجعه نمائید.

یادنامه پروفسور زاهد بیگدلی

زاهد بیگدلیفقدان استاد زاهد بیگدلی، پیشکسوت و چهره  برجسته رشته کتابداری و اطلاع رسانی در یازدهم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و یک هجری شمسی ضایعه ای جبران ناپذیر بر پیکره علم اطلاعات و دانش شناسی بود که صد البته فراموش نخواهد شد. تنها مرهم التیام بخش این زخم عمیق، آثار و خدمات ماندگار و پرثمر این فرهیخته‌ گرانقدر است .

ایشان در سال ۱۳۲۶ هجری شمسی در آغاجاری از توابع استان خوزستان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در همین شهر به پایان رساند و در اهواز دوره متوسطه را سپری کرد. مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی را در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه جندی شاپور اهواز دریافت نمود و در سال ۱۳۶۰ موفق به کسب  مدرک کارشناسی ارشد در رشته کتابداری از دانشگاه تهران شد. به منظور ارتقاء سطح علمی با توجه به بین المللی بودن رشته مذکور به استرالیا مهاجرت کرده و مدرک دکترای خود را از دانشگاه نیوساوت ولز (UNSW) اخذ نمود.

استاد بیگدلی صاحب ده ها تألیف و ترجمه کتاب و مقالات متعدد علمی می باشد. این استاد فقید در دوران زندگی پربار خود عهده دار مسئولیت های متعددی از جمله معاونت آموزشی دانشکده  علوم تربیتی و روان شناسی، ریاست کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید چمران (اهواز) و همچنین مدیریت گروه علم اطلاعات و دانش شناسی در این دانشگاه بوده است.

به نقل از دکتر محبوبه ممتازان، عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان و از دانشجویان  مرحوم زاهد بیگدلی، این استاد برجسته از نظر علمی و انسانی اسطوره ی تمام نمای علم کتابداری بوده است و نمادی از ضرب المثل درخت هر چه پر بارتر، افتاده تر. به گفته ی ایشان فقدان استاد بیگدلی در رشته کتابداری احساس می‌شود و از بهترین یادگارهای به جا مانده از وی روش تدریس صحیح و تعامل مناسب و انسانی با دانشجویان می باشد .

دکتر ممتازان افزود: «استاد بیگدلی در تدریس معمولاً از روش هایی استفاده می‌کردند که خسته کننده نباشد. ایشان در رابطه با تکالیف بسیار جدی بودند و در هر زمانی دانشجویان را در فعالیت های آموزشی مشارکت می‌دادند. نیز عقیده داشتند که همیشه باید علم به عمل تبدیل شود ‌.همواره تأکید ایشان بر این بوده که یاد گرفتن فقط در کلاس درس و به واسطه جزوات علمی نیست بلکه باید از هر مکان، زمان و موقعیتی درس گرفت.»

خانم دکتر ممتازان تصریح کرد: «درگذشت این استاد فرهیخته داغی شد بر دل همه ما. پیشنهاد می‌کنم خود زندگینامه ایشان با عنوان: از آغاجاری تا استرالیا را مطالعه کنید. با مطالعه هر قسمت از این خود زندگینامه متوجه می‌شوید که هر ویژگی  برجسته ای که در وجود ایشان بوده، بر گرفته از تجربیات زندگی از کودکی تا پایان عمرشان است.»

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران یاد این استاد بزرگوار را گرامی می‌دارد. امید است که با مطالعه خود زندگینامه ی استاد گرانقدر مرحوم بیگدلی جامعه علمی ایران بتواند به الگوهای مناسب در زمینه علم، اخلاق و فرهنگ دست یابد.

شایستگی های کتابداران پزشکی

شایستگی های یادگیری مادام‌العمر و موفقیت حرفه‌ای انجمن کتابداری پزشکی (MLA)

ترجمه: دکتر محمدرضا هاشمیان

دکترای کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معرفی مجله و کتاب

Journal of Medical Library and Information Science

Journal of Medical Library and InfJMLISormation Science مجله ای علمی ویژه محققان و دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و علوم وابسته است که از تیر ماه 1399 با همکاری گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با مدیر مسئولی پروفسور عباس حق پرست و سردبیری دکتر مریم شکفته به صورت پیوسته منتشر می شود.

این مجله در اسفند 1400 رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور دریافت نمود و هم اکنون یکی از مجلات مصوب و مورد پذیرش جامعه علمی کشور است که به صورت الکترونیکی منتشر می گردد.

بر اساس تفاهم نامه فی مابين معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی و انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ايران، از آذر ماه سال 1401 انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در انتشار آن همکاری دارد.

از آنجایی که این فصلنامه قصد دارد با انتشار پژوهش های جدید ارتباط بین دانشجویان، اساتید، کتابداران پزشکی، سیاستگذاران، تصمیم گیرندگان، مدیران و متخصصان سلامت را افزایش دهد، مقالات این فصلنامه به صورت رایگان قابل دسترس بوده و از سیاست دسترسی آزاد پیروی می کند تا به عنوان یک منبع با ارزش در اختیار محققین قرار گیرد.

نشریه از مقالات با کیفیتی که در موضوع بهبود خدمات کتابخانه های پزشکی و خدمات اطلاعاتی به متخصصان اطلاع رسانی پزشکی و عموم مردم باشد استقبال و پشتیبانی می کند. مقالات بلافاصله پس از پذیرش به صورت مستمر منتشر می شوند.

داوری مقالات این مجله به صورت دوسوکور است و انواع مقالات اصیل پژوهشی، نامه به سردبیر و مروری را منتشر می‌کند. مقاله های دریافتی که توسط سردبیر، مناسب تشخیص داده شود، حداکثر در شش هفته داوری می شود. همچنین مجله از قوانین COPE در موارد مشکوک سرقت ادبی در مراحل پیش و پس از انتشار پیروی می‌کند.

دامنه موضوعی مجله JMLIS کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و حوزه های مرتبط از جمله موارد ذیل را در بر می گیرد:

 • آموزش کتابداران پزشکی و متخصصان اطلاع رسانی پزشکی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه های پزشکی
 • استانداردها در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی
 • اطلاع درمانی و کتاب درمانی
 • کتابخانه های پزشکی در بلایا و حوادث
 • مجموعه سازی، خدمات مرجع، مدیریت و ارزیابی کتابخانه های پزشکی
 • مدیریت دانش در کتابخانه های پزشکی و سایر سازمان های اطلاع رسانی پزشکی
 • پایگاه‌های اطلاعات مبتنی بر شواهد
 • بازیابی، ذخیره و انتشار اطلاعات پزشکی
 • مطالعات کتاب سنجی، علم سنجی، وب سنجی در علوم پزشکی
 • اصطلاحنامه ها و هستی شناسی ها در سیستم های سلامت
 • داده کاوی و متن کاوی در کتابخانه های پزشکی
 • تأثیر اطلاعات در تمام جنبه های علوم بهداشتی و حرفه های پزشکی
 • انفورماتیک پزشکی، مدیریت اطلاعات سلامت، اقتصاد اطلاعات سلامت
 • کتابدار بالینی، متخصصان اطلاعات بالینی، سواد اطلاعات سلامت
معرفی و نقد کتاب

راهنمای مرور نظام‌مند برای کتابداران

معرفی و نقد: رویا مرادی (دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی اصفهان)

فاستر، مارگارت جی؛ جوول، سارا تی. راهنمای مرور نظام­ مند برای کتابداران. ترجمه محمدرضا هاشمیان و ابوالفضل طاهری؛ ویراستار فیروزه زارع فراشبندی. تهران: نشر کتابدار، 1400.

Assembling the pieces of a systematic review : a guide for librarians, 2017‭

معرفی پدیدآورندگان کتاب

مارگارت جی. فاستر، نویسنده اول کتاب، مدیر مرکز مرورهای نظام­ مند و ترکیب شواهد دانشگاه A&M تگزاس و تجربه فراوانی در حوزه مرور نظام­ مند دارد. نویسنده دیگر این کتاب، سارا تی. جوول نیز عضو گروه مرور نظام­ مند انجمن کتابداری پزشکی امریکا است.

مترجمان این کتاب هر دو دارای مدرک دکترای کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی هستند و سابقه همکاری مشترک با تیم­های بالینی در تدوین مرورهای نظام‌مند و مقالات گزارش موردی دارند. ویراستار کتاب عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع ­رسانی‌ پزشکی و تجربه تدوین انواع مقالات مروری و تدریس در این حوزه را دارد.

مقدمه

مرور نظام­ مند یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های پزشکی در تاریخ معاصر می‌باشد. با توجه به اهمیت مرورهای نظام­ مند برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، آموزش به منظور اجرای صحیح آن ضروری است. کتاب‌های مرور نظام­ مند متعددی برای رشته‌های خاص مانند پرستاری، علوم اجتماعی، علوم بهداشتی وجود دارد. کتاب حاضر، ویژه کتابداران و نقش آنان در مرورهای نظام ­مند است. با این حال، هر پژوهشگر علاقمند به مرور نظام­ مند با هر رشته و تخصصی می­ تواند از مطالب این کتاب استفاده کند.

از مزایای دیگر این کتاب، ترتیب اصولی و متفکرانه فصل‌های یازده­ گانه آن است. ابتدا با تعاریف و اطلاعات پیش‌زمینه شروع می‌شوند و سپس سه بخش اصلی مربوط به برنامه‌ریزی، شناسایی و ارزیابی مرورها می‌باشد. این فصل‌ها جنبه‌هایی از انجام بررسی‌ها مانند مناسب بودن سؤال تحقیق، اهمیت کاهش سوگیری و استفاده از ادبیات خاکستری، که محققان اغلب نادیده می‌گیرند، پوشش می‌دهد.

در یک نگاه کلی می­توان تنظیم منطقی کتاب را مشاهده کرد: فصل اول به مباحث مقدماتی و تاریخچه مرور نظام­ مند اختصاص دارد. فصل دوم به اصول کلی جستجو و ارزیابی منابع بازیابی شده می ­پردازد. دو فصل بعدی به برنامه ­ریزی شامل مصاحبه مرجع و مدیریت تیم و داده­ها پرداخته است. فصل­های ششم تا هفتم شناسایی مطالعات را بیان‌کرده­اند و فصل هشتم انتخاب و ارزیابی نقادانه مطالعات است. فصل نهم به ترکیب داده ­ها و فصل دهم به خلاصه ­سازی و نگارش پروتوکل و گزارش پرداخته است. در دو فصل یازدهم و دوازدهم کتاب با بررسی مرورهای نظام ­مند در کتابداری به پایان می­رسد.

هر فصل شامل اهداف در ابتدا و منابع در انتهاست. داشتن اهداف در ابتدای فصل، کتاب را برای استفاده آموزشی مناسب می­ سازد. کتاب شامل جداول متعدد، مثال، راهنما، نکات کلیدی و توصیه‌هایی برای ابزارهای مفید، فهرست‌هایی از سازمان‌های مرتبط با اطلاعات مبتنی بر شواهد و مرور نظام­ مند است.

با توجه به اهمیت روزافزون مطالعات نظام­ مند در حوزه­ های مختلف علمی و به ویژه حوزه سلامت و تأکید بر نقش کتابداران در انجام مرورهای نظام­ مند، این کتاب می ­تواند به عنوان یکی از منابع درسی کارگاه مرور نظام­ مند در برنامه آموزشی مصوب دوره کارشناسی‌ کتابداری و اطلاع ­رسانی‌ پزشکی و دوره پژوهشی تحصیلات تکمیلی و نگارش پایان­ نامه مورد استفاده قرار گیرد.

از معایب کتاب می­ توان به نپرداختن تفاوت مرور نظام­ مند با انواع مرورهای دیگر و نحوه انتخاب اعضای تیم و کارگروه مرور نظام­ مند و لزوم متخصص جستجو در کنار متخصص موضوعی، لزوم آشنایی داوران با داوری مقالات مرور نظام ­مند یا چک­ لیستی برای راهنمایی داوری آن برای ارزیابی و داوری روش و راهبرد جستجو، کنترل دقیق راهبرد، ارجاعات و استنادات مورد مطالعه اشاره کرد.

همکاران این شماره:

دکتر حسین بیدختی، فاطمه بقالها، رسول نصیریان حسنلو، پریا امیری، فائزه واحدی درمیان، زهرا رستمی، معصومه خلیل ارجمندی، دکتر علی حسین قاسمی، دکتر فیروزه زارع فراشبندی، دکتر نادر عالیشان کرمی، دکتر لیلا نعمتی انارکی، جلیل قانی دهکردی، دکتر محمدرضا هاشمیان و رویا مرادی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید