منشور اخلاقی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران

  1. انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران با تکیه بر قدرت لایزال الهی و استمداد از ذات اقدس او، تلاش می کند تا زمینه های رشد انجمن و ذینفعان سازمان را فراهم سازد و از هيچ كوششي با تكيه بر روش هاي قانوني مسالمت آميز و اخلاقي فروگذار نكند.
  2. انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران با بهره گیری بهینه از منابع و قابلیت هایی که در اختیار دارد برای سازمان خود ارزش می آفریند و مسئول کسب موفقیت و تحقق اهداف آن می باشد و با صداقت کامل از منافع ذینفعان سازمان، حفاظت می کند. همچنین مسئولیت تصمیم و اقدامات فردی خود را می پذیرد و در اموری که ارزش و اعتبار رشته و حرفه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی را ارتقاء می دهد، مشارکت فعال دارد.
  3. انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اندیشه را همواره مورد توجه داشته و به عنوان یک الگو، نقش خود را در دستیابی به بالاترین معیارهای اخلاقی ایفا کرده و با ایجاد اعتماد متقابل، کسب اعتبار و احترام فردی تلاش می کند به عنوان الگویی به ذینفعان خود کمک کند در حرفه و سازمان خود به اصول اخلاقي این حرفه پايبند باشند و معيارهاي اخلاقي آن را ترويج كنند.
  4. انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران فرصت ها و امکانات لازم را برای رشد معنوی، توسعه دانش، مهارت و قابلیت ذینفعان خود فراهم می سازد و با ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصول، ارزش ها و فضای گفتمان و یادگیری در امور انجمن مشارکت کرده و از طریق خلاقیت و نوآوری و بهره گیری از شایستگی ها جهت شکوفایی استعدادها تلاش کند.
  5. انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران رعایت انصاف و عدالت، برقراری مساوات، رفع تبعیض و ایجاد فرصت های برابر را در سرلوحه ی کار خود دارد و در همه حال می کوشد تا از رويكرد علمي دفاع كند و براي ترويج آن بكوشند. بر اين اساس به جستجو و بيان حقيقت، حفظ بيطرفي و داوري برمبناي شواهد و استدلال علمي، مبارزه با اندیشه هاي خرافي، روشنگري درباره نظرات غير علمي ، تأكيد بر خرد ورزي و ارتقاي فرهنگ علمي و تعهد اجتماعي، پايبند باشند.
  6. انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران تعهد خود را به قانون نظم و انضباط، وجدان کاری، مسئولیت پذیری، درستکاری و پاسخگویی در همه امور مرتبط با انجمن به وضوح به نمایش می گذارد.
  7. انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران حقوق ذی نفعان خود را محترم شمرده و از آن محافظت می نماید و در کسب اطلاعات و بهره گیری اندیشمندانه از آنها در تصمیم گیری ها، امانت داری و حفظ اسرار را شالوده فعالیت های خود قرار می دهد و از هر گونه رفتاری که در تعارض با منافع ذینفعان و موجب زیان رسانی به جامعه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی باشد پرهیز می نماید.