این فرم به منظور نظرسنجی در مورد تغییر نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی تنظیم و منتشر شده است. از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران و کلیه علاقمندان به این حوزه دعوت می شود در این نظرسنجی شرکت نمایند. ضمنا پیشنهادات درج شده در این فرم را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده نمائید.

فهرستی از مطالب منتشر شده مرتبط با تغییر نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی:

 1. بازآفرینی بنیان‌های اساسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی / حسن اشرفی ریزی – 1402
 2. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در ایران / حسن اشرفی ریزی – 1401
 3. کتاب بازشناختی از علم اطلاعات و دانش شناسی / امیر ریسمانباف، رحمت الله فتاحی / نشر کتابدار: 1399
 4. تغییر نام رشته علم کتابداری را نجات داد / زهرا رمضانی – 1398
 5. چرا «کتابداری و اطلاع‌رسانی» به «علم اطلاعات و دانش‌شناسی» تبدیل شد؟ / عبدالحسین فرج پهلو – 1397
 6. از کتابداری تا علم اطلاعات و دانش شناسی: تاریخ نگاری، زمینه های شکل گیری و سیر تحول عنوان رشته در ایران / مظفر چشمه سهرابی، غلامرضا حیدری، افروز عظیمی وزیری – 1396
 7. تغییر نام رشته: نظری بر پژوهش ها و دیدگاه اعضای هیأت علمی / رضا رجبعلی بگلو، مسعود شفیعی – 1396
 8. نوشتاري پیرامون نام تغییریافته / دکتر مرتضی کوکبی – 1395
 9. دبیر کمیته برنامه‌ریزی علم اطلاعات‌و‌دانش‌شناسی به ابهامات درباره تغییر نام رشته کتابداری پاسخ داد – 1391
 10. سرانجام نام رشته كتابداري تغيير يافت: «علم اطلاعات و دانش شناسي» / جعفر مهراد – 1391
 11. تغییر نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی / رحمت الله فتاحی – 1391
 12. عزم راسخ کمیته برنامه‌ریزی کتابداری برای تغییر نام رشته / جعفر مهراد – 1391
 13. نام جدید رشته کتابداری / رحمت الله فتاحی – 1390
 14. آیا لازم است نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران تغییر کند؟ (یک بررسی تطبیقی) / پریسا ملک احمدی، نیره سادات سلیمان زاده نجفی، بهاره آتش پور – 1390
 15. نظر سنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن / محمد رضا داورپناه، رحمت الله فتاحی، و عبدالرسول خسروی – 1388
 16. نام رشته کتابداری تغییر می‌کند / رحمت الله فتاحی – 1388