نیاز سنجی دوره های آموزشی

از آنجایی که حیطه های موضوعی متفاوتی را برای برگزاری دوره های آموزشی برای مخاطبان مختلف انجمن شامل اساتید، دانشجویان، کتابداران، کارکنان کتابخانه ها و عموم علاقه مندان می توان در نظر گرفت لازم است برای برگزاری دوره های آموزشی نیازسنجی و اولویت سنجی شود، خواهشمند است با تکمیل فرم زیر انجمن را در برگزاری دوره های آموزشی مناسب یاری فرمائید. با تشکر - کمیته آموزش

شغل(ضروری)
وضعیت عضویت(ضروری)

مهارتهای عمومی

مهارت های ارتباطی (کلامی، غیرکلامی، فن بیان، بین فردی، بین سارمانی)
مهارت های سازمانی
آشنایی با زبان خارجه
مهارت های نگارشی (فارسی و انگلیسی)

سایر دوره ها

سایر دوره ها و مدرسان پیشنهادی:
عنوان دوره
مدرسان