همایش ها و رویدادها

ژورنال کلاب گروه کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

1 دی ماه 1402/ ساعت 14-13

بیست و یکمین همایش ملی انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)
فراخوان چکیده مقالات EAHIL 2024

16 شهریور 1402

فراخوان مقاله مجله JMLIS