کمیته مطالعات صنفی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
دکتر ازقندی شهری

رئیس کميته: دکتر مجتبی ازقندی شهری

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد

نماینده هیئت مدیره: دکتر مسعود محمدی

نایب رئیس: دکتر میلاد روشنی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دبیر: صدیقه نشاطی ثانی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

اعضای کمیته:

دکتر علی رشیدی (دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)

دکتر زهره افشار (دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

دکتر حلیمه صادقی (دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)

دکتر پروانه رنجبر (دانشگاه علوم پزشکی ایلام)

دکتر علی اوچی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

زهره سوری نظامی (دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)

فروزنده فیروزکوهی مقدم (دانشگاه علوم پزشکی زابل)

بهرام سوسنی غریبوند (دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)

علی برزین (دانشگاه علوم پزشکی یاسوج)

محمد خراباتی (دانشگاه علوم پزشکی همدان)

مریم طاهری (دانشگاه پیام نور مشهد)

علی اکرامی (دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

رسول نصیریان حسنلو (دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)

محمد حاجیوند (دانشگاه علوم پزشکی آبادان)

مالک سیلاوی (دانشگاه علوم پزشکی آبادان)

زینب خدادادی (دانشگاه علوم پزشکی آبادان)

اهداف و وظایف کمیته مطالعات صنفی

مسائل صنفی از چالش‌برانگیزترین مطالبات کتابداران و حرفه‌مندان از انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران است. مسائل شغلی حرفه‌مندان حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، چارت سازمانی و بسترسازی برای استخدام کتابداران واطلاع رسانان پزشکی را مطالعه نموده و بازخوردهای لازم را به مسئولان و سازمان‌های مربوط بدهد.

  1. بررسی وضعیت نمودار سازمانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی و تلاش برای ایجاد پست های سازمانی و اصلاح شرایط احراز جایگاه های شغلی مرتبط با کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  2. بررسی پتانسیل ها و جایگاه های مختلفی که محل ظهور و اشتغال دانش آموختگان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی است
  3. ارتقاء و بهبود وضعیت شاغلین حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، از طریق مطالعه اسناد و مدارک سازمان های مرتبط در کشور؛
  4. کمک به به روز رسانی اطلاعات سازمان های مرتبط با مشاغل و استخدام ها در کشور؛
  5. پاسخ به درخواست های صنفی حرفه مندان حوزۀ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در چارچوب اساسنامه و نظام نامه های انجمن
  6. ارائه گزارش عملکرد فصلی و سالیانه منطبق با برنامه عملیاتی
  7. همکاری با سایر کمیته های تخصصی انجمن در اجرای فرایندهای مرتبط با اهداف و وظایف کمیته مطالعات صنفی
یادداشت

جناب آقای دکتر مسعود محمدی، از تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۱ لغایت 23 خرداد ۱۴۰۲ مسئولیت کمیته مطالعات صنفی را بر عهده داشته اند.