کمیته انتشارات انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
دکتر حسین دهداری راد

رئیس کميته: دکتر حسین دهداری راد

استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

نماینده هیئت مدیره: دکتر علی حسین قاسمی

نایب رئیس:

دبیر:

اعضای کمیته:

اهداف و وظایف کمیته انتشارات

کمیته انتشارات انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با هدف نظارت و ارزیابی انتشارات رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی راه‌اندازی شده است. در راستای تحقق این اهداف، کمیته انتشارات در تلاش است تا فعالیت­های خود را با انتشار نشریه علمی-پژوهشی، علمی-خبری الکترونیکی، انتشار کتاب‌های مرتبط با فعالیت‌های انجمن و موضوعات مورد نیاز در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بر اساس نیازسنجی‌ها و برگزاری جلسه‌های نقد کتاب و همچنین نقد مقالات علمی حوزه‌های مرتبط دنبال نماید. همچنین، این کمیته از طریق ارتباط با سایر کمیته‌ها همچون کمیتۀ آموزش، پژوهش، روابط عمومی، علاوه بر آن برقراری ارتباط با اعضای هیئت ممتحنه، برنامه ریزی و ارزشیابی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و همچنین مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی برنامه ­های خود را دنبال خواهد کرد.

  1. نیازسنجی در خصوص انتشارات و منابع مرجع مورد نیاز برای رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی
  2. انتشار منابع و محتواهای علمی و آموزشی در حوزه‌های مرتبط با رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی
  3. برگزاری جلسه‌های نقد کتاب و مقالات علمی حوزه‌های مرتبط
  4. نظارت و ارزیابی انتشارات مرتبط با رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی (تدوین تفاهم‌نامه‌های نظارتی و ارزیابانه برای انتشار منابع رشته)
  5. انتشار نشریه های الکترونیکی علمی-پژوهشی و علمی-خبری انجمن
  6. انتشار کتاب‌های انجمن (انتشار گزارش همایش‌های سالانه انجمن، نشست‌های تخصصی و سایر موارد مرتبط)
  7. ترجمه و انتشار آثار منتخب مرتبط با کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی
  8. انتشار دستور العمل­ها، خط مشی­ ها و دستنامه­ های تهيه شده توسط ساير کميته­ های انجمن
  9. اقدام برای ويرايش منابع و محتواهای منتشر شده توسط انجمن
  10. برآورد پيشنهاد بودجه لازم برای فعاليت­ های انتشاراتی انجمن
  11. ارائه گزارش عملکرد فصلی و سالیانه منطبق با برنامه عملیاتی
  12. همکاری با سایر کمیته­ های تخصصی انجمن در اجرای فرایندهای مرتبط با اهداف و وظایف کمیته انتشارات
یادداشت

جناب آقای دکتر علی حمیدی، از تاریخ 11 آبان 1401 لغایت 25 اسفند 1401 مسئولیت کمیته انتشارات را بر عهده داشته اند.