کمیته بازاریابی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
آقاي جليل قاني دهکردي

رئیس کميته: جليل قاني دهکردي

کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نماینده هیئت مدیره: دکتر مسعود محمدی

نایب رئیس: 

دبیر:

اعضای کمیته:

اهداف و وظایف کمیته بازاریابی

کمیته بازاریابی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران با توجه به شرایط حاضر اقتصادی یک کمیته ضروری است که ارتباطات استراتژیک و برنامه بازاریابی را برای تبلیغ مأموریت، چشم‌انداز، ارزش‌ها و اخبار مهم انجمن در مورد عضویت، انتشارات، آموزش، پژوهش، فعالیت‌های داوطلبانه، رویدادها، جذب سرمایه و موارد دیگر توسعه داده و اجرا می‌کند. این کمیته همچنین مسئول ایجاد بهترین محتویات اطلاعاتی مبتنی بر شواهد برای ارائه و بازاریابی به ذینفعان مرتبط است. علاوه بر آن این کمیته با همکاری کمیته آموزش ‌می‌تواند متولی برگزاری دوره‌های MBA در حوزه سلامت برای ذینفعان و مخاطبان باشد. هدف اصلی کمیته بازاریابی هدف‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های بازار کسب‌و‌کار انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و تجاری‌سازی محتویات مبتنی بر بهترین شواهد و در نهایت برندسازی انجمن در میان رقبای خود است.

  1. رشد و توسعه فعالیت‌های انجمن در جهت شناخته‌شدن آنها در میان مشتریان بالقوه، گسترش بازارهای هدف و خلق ارزش
  2. طراحی و توسعه فعالیت‌های بازاریابی مشتری‌مدار برای پیشرفت مستمر و حضور پایدار در بازارهای رقابتی امروزی
  3. پیاده‌سازی و توسعه استراتژی‌های جدید بازاریابی با استفاده از تدوین طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
  4. تسهیل و ترویج مشارکت برای افزایش ارزش عضویت، مزایا و رضایت‌مندی
  5. انتخاب و ارزیابی استراتژی تعیین جایگاه برند انجمن
  6. ارائه ایده‌های نوآورانه برای بازاریابی محتوایی و تجاری‌سازی محتوا
  7. طراحی و توسعه فعالیت‌های بازاریابی ارزش‌ محور و محصول ‌محور انجمن
  8. ارائه خدمات و نقش مؤثر انجمن در بازار هدف با استفاده از تبلیغات و از طریق کانال‌های رسانه‌ای مناسب
  9. کمک به ارتقاء و خلق ارزش از محصولات انجمن برای دستیابی به نشان برتر
  10. ارتباط موثر و تبادل همکاری با سایر موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌ها، انجمن‌های هم‌تراز، برای آشنایی آنان از ظرفیت‌های جامعه کتابداری و بازاریابی مهارت‌های کتابداران پزشکی
  11. خلق ارزش مشترک میان جامعه کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی و ذینفعان و مخاطبان
  12. ارائه گزارش عملکرد فصلی و سالیانه منطبق با برنامه عملیاتی
  13. همکاری با سایر کمیته­ های تخصصی انجمن در اجرای فرایندهای مرتبط با اهداف و وظایف کمیته بازاریابی