کمیته بازاریابی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
آقاي جليل قاني دهکردي

رئیس کميته: جليل قانی دهکردی

کارشناسي ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نماینده هیئت مدیره: دکتر مسعود محمدی

نایب رئیس: دکتر ابوالفضل طاهری (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

دبیر:

اعضای کمیته:

دکتر رضا بصیریان (دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)

دکتر زهرا صفائی (دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)

دکتر سمیه نادی راوندی (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

دکتر زهرا بتولی (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

دکتر ابوذر رمضانی (دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

زینب باقری (دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

فرزانه همتیان (دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

مرضیه طهماسبی (سازمان تأمین اجتماعی شهرکرد)

ام البنین امیری (دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)

ساره اکبری (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

علی اوچی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

مریم طاهری (دانشگاه پیام نور مشهد)

کیاندخت سعادتی فر (دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)

پریا امیری (دانشگاه علوم پزشکی آبادان)

داریوش قلی پور (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

اهداف و وظایف کمیته بازاریابی

کمیته بازاریابی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران با توجه به شرایط حاضر اقتصادی یک کمیته ضروری است که ارتباطات استراتژیک و برنامه بازاریابی را برای تبلیغ مأموریت، چشم‌انداز، ارزش‌ها و اخبار مهم انجمن در مورد عضویت، انتشارات، آموزش، پژوهش، فعالیت‌های داوطلبانه، رویدادها، جذب سرمایه و موارد دیگر توسعه داده و اجرا می‌کند. این کمیته همچنین مسئول ایجاد بهترین محتویات اطلاعاتی مبتنی بر شواهد برای ارائه و بازاریابی به ذینفعان مرتبط است. علاوه بر آن این کمیته با همکاری کمیته آموزش ‌می‌تواند متولی برگزاری دوره‌های MBA در حوزه سلامت برای ذینفعان و مخاطبان باشد. هدف اصلی کمیته بازاریابی هدف‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های بازار کسب‌و‌کار انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و تجاری‌سازی محتویات مبتنی بر بهترین شواهد و در نهایت برندسازی انجمن در میان رقبای خود است.

  1. رشد و توسعه فعالیت‌های انجمن در جهت شناخته‌شدن آنها در میان مشتریان بالقوه، گسترش بازارهای هدف و خلق ارزش
  2. طراحی و توسعه فعالیت‌های بازاریابی مشتری‌مدار برای پیشرفت مستمر و حضور پایدار در بازارهای رقابتی امروزی
  3. پیاده‌سازی و توسعه استراتژی‌های جدید بازاریابی با استفاده از تدوین طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
  4. تسهیل و ترویج مشارکت برای افزایش ارزش عضویت، مزایا و رضایت‌مندی
  5. انتخاب و ارزیابی استراتژی تعیین جایگاه برند انجمن
  6. ارائه ایده‌های نوآورانه برای بازاریابی محتوایی و تجاری‌سازی محتوا
  7. طراحی و توسعه فعالیت‌های بازاریابی ارزش‌ محور و محصول ‌محور انجمن
  8. ارائه خدمات و نقش مؤثر انجمن در بازار هدف با استفاده از تبلیغات و از طریق کانال‌های رسانه‌ای مناسب
  9. کمک به ارتقاء و خلق ارزش از محصولات انجمن برای دستیابی به نشان برتر
  10. ارتباط موثر و تبادل همکاری با سایر موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌ها، انجمن‌های هم‌تراز، برای آشنایی آنان از ظرفیت‌های جامعه کتابداری و بازاریابی مهارت‌های کتابداران پزشکی
  11. خلق ارزش مشترک میان جامعه کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی و ذینفعان و مخاطبان
  12. ارائه گزارش عملکرد فصلی و سالیانه منطبق با برنامه عملیاتی
  13. همکاری با سایر کمیته­ های تخصصی انجمن در اجرای فرایندهای مرتبط با اهداف و وظایف کمیته بازاریابی