کمیته روابط بین الملل انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
دکتر نادر عاليشان کرمي

رئیس کميته: دکتر نادر عاليشان کرمي

استادیار کتابداری و اطلاع رسانی
گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نماینده هیئت مدیره: دکتر فاطمه شیخ شعاعی

نایب رئیس: مطهره آقاشاهی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دبیر:

اعضای کمیته:

دکتر حسن صیامیان (دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

دکتر آزاده آل طه (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر علی اوچی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

ثنا برخان (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

شبنم دانایی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

راضیه نوروزی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

مریم طاهری (دانشگاه پیام نور مشهد)

افسانه سادات مکه (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر شهرزاد غلامی (دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

اهداف و وظایف کمیته روابط بین الملل

کمیته روابط بین الملل انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران یکی از کمیته های اجرایی انجمن مزبور می باشد که تمامی وظایف و فعالیت های خود را در قالب اهداف و برنامه های هیئت مدیره انجمن به قرار زیر تعریف می نماید:

  1. جمع ­آوری و اطلاع ­رسانی خبرهای بین­ المللی در موضوعات مرتبط با فعالیت­ های انجمن ­ها و موسسات و نهادهای آموزشی، پژوهشی و حرفه ای، فرصت­ های مطالعاتی و انواع جوایز و گرنت های بین ­المللی
  2. مدیریت ترجمه اسناد و مدارک مرتبط با حوزه فعالیت ­های انجمن کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی ایران
  3. توسعه همکاری ­ها و ارتباطات علمی بین ­المللی انجمن کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی ایران
  4. ایجاد، نگهداری و توسعه بانک اطلاعاتی برنامه ­ها و رویدادهای آموزشی، پژوهشی و حرفه ­ای داخلی و خارجی با همکاری کمیته ­های انجمن و سایر مراکز مرتبط
  5. ایجاد، نگهداری و توسعه­ بانک اطلاعاتی انجمن­ ها، سازمان­ ها و اشخاص موثر در همکاری­ های آموزشی، پژوهشی و حرفه ­ای در سطح بین ­المللی
  6. مدیریت انعقاد تفاهم ­نامه ­ها و قراردادهای همکاری­ های بین­ المللی انجمن
  7. همکاری در برگزاری وبینارها، سمینارها و نشست ­های بین المللی انجمن با سایر کمیته ­ها
  8. ارائه گزارش عملکرد فصلی و سالیانه منطبق با برنامه عملیاتی
  9. همکاری با سایر کمیته ­های تخصصی انجمن در اجرای فرایندهای مرتبط با اهداف و وظایف کمیته روابط بین ­الملل