کمیته پژوهش و فناوری انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
دکتر محمد کریم صابری

رئیس کميته: دکتر محمدکريم صابري

دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان

نماینده هیئت مدیره: دکتر سیروس پناهی

نایب رئیس: 

دبیر:

اعضای کمیته:

اهداف و وظایف کمیته پژوهش و فناوری

کمیته پژوهش و فناوری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران به دنبال ارتقای جایگاه پژوهش در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر، هدفمند و کاربردی مبتنی بر آخرین شواهد روز پزشکی در این حوزه است. همچنین این کمیته به دنبال ایجاد بسترهای لازم برای معرفی مستمر یافته‌های مربوط به پژوهش‌های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و انتقال دانش تولید شده به جامعۀ علمی و سایر مخاطبان و ذینفعان حوزه سلامت و نیز پیاده سازی نتایج پژوهش‌ها در میان مخاطبان و ذینفعان حوزه هدف است.

  1. رصد وضعیت فعالیت‌های پژوهشی در گروه‌های آموزشی، کتابخانه‌ها، مراکز اطلاعاتی و حوزه‌های مرتبط با کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی
  2. نقد و بررسی فعالیت‌های پژوهشی و شناسائی و معرفی اولویت‌های پژوهشی در حوزۀ کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی
  3. تلاش برای ارتقاء وضعیت کیفی پژوهش در حوزۀ کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی و تقویت انجام پژوهش‌های بین رشته‌ای و تیم سازی‌های فرارشته‌ای
  4. فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر و کاربردی در حوزۀ کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی، بین رشته‌ای و فرارشته‌ای
  5. فراهم کردن زمینه معرفی یافته‌های مستخرج از پژوهش‌ها وتلاش برای برقراری پیوندهای مناسب با سایر مؤسسات و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی کشور، ذینفعان و مخاطبان به منظور معرفی دستاوردهای پژوهشی مربوط به حوزه کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی
  6. شناسائی و شکل­ دهی هسته‌های پژوهشی در حوزه‌های موضوعی مرتبط به منظور برنامه‌ریزی و اجرای پژوهش‌های گروهی ملی و بین المللی
  7. همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن و سایر سازمان‌های مرتبط در حوزه سلامت برای تدوین تفاهم­ نامه‌ها و منابع پژوهشی مورد نیاز و جذب منابع مالی و گرنت‌های ملی و بین المللی برای فعالیت‌های پژوهشی؛
  8. سیاست‌گذاری و انجام پژوهش‌های کاربردی در سطح ملی و فراملی برای پاسخگویی به مشکلات کتابخانه‌ها، نشریات علمی، علم­ سنجی و سایر حوزه‌های مرتبط با سلامت؛
  9. ارائه خدمات مشاوره پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی و نیازهای جامعه
  10. ارائه گزارش عملکرد فصلی و سالیانه منطبق با برنامه عملیاتی
  11. همکاری با سایر کمیته ­های تخصصی انجمن در اجرای فرایندهای مرتبط با اهداف و وظایف کمیته پژوهش و فناوری