کمیته پژوهش و فناوری انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
محمدهیوا عبدخدا

رئیس کميته: دکتر محمدهیوا عبدخدا

دانشیار مدیریت اطلاعات سلامت
گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نماینده هیئت مدیره: دکتر سیروس پناهی

نایب رئیس: دکتر عبدالاحد نبی اللهی (هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)

دبیر: فرشته وثوق زاده (دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

اعضای کمیته:

دکتر فیروزه زارع فراشبندی (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر منصوره فیض آبادی (دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)

دکتر محمدجواد منصورزاده (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر زهرا فرجی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

مریم عندلیب (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

عذرا دائی (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

شیوا محجل نایبی (دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

انیسه پوررسمی (دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

فاطمه امانی (دانشگاه علوم پزشکی آبادان)

علیرضا یاور (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

حمید قربانی (دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)

 

اهداف و وظایف کمیته پژوهش و فناوری

کمیته پژوهش و فناوری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران به دنبال ارتقای جایگاه پژوهش در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر، هدفمند و کاربردی مبتنی بر آخرین شواهد روز پزشکی در این حوزه است. همچنین این کمیته به دنبال ایجاد بسترهای لازم برای معرفی مستمر یافته‌های مربوط به پژوهش‌های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و انتقال دانش تولید شده به جامعۀ علمی و سایر مخاطبان و ذینفعان حوزه سلامت و نیز پیاده سازی نتایج پژوهش‌ها در میان مخاطبان و ذینفعان حوزه هدف است.

  1. رصد وضعیت فعالیت‌های پژوهشی در گروه‌های آموزشی، کتابخانه‌ها، مراکز اطلاعاتی و حوزه‌های مرتبط با کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی
  2. نقد و بررسی فعالیت‌های پژوهشی و شناسائی و معرفی اولویت‌های پژوهشی در حوزۀ کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی
  3. تلاش برای ارتقاء وضعیت کیفی پژوهش در حوزۀ کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی و تقویت انجام پژوهش‌های بین رشته‌ای و تیم سازی‌های فرارشته‌ای
  4. فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر و کاربردی در حوزۀ کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی، بین رشته‌ای و فرارشته‌ای
  5. فراهم کردن زمینه معرفی یافته‌های مستخرج از پژوهش‌ها وتلاش برای برقراری پیوندهای مناسب با سایر مؤسسات و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی کشور، ذینفعان و مخاطبان به منظور معرفی دستاوردهای پژوهشی مربوط به حوزه کتابداری و اطلاع ­رسانی پزشکی
  6. شناسائی و شکل­ دهی هسته‌های پژوهشی در حوزه‌های موضوعی مرتبط به منظور برنامه‌ریزی و اجرای پژوهش‌های گروهی ملی و بین المللی
  7. همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن و سایر سازمان‌های مرتبط در حوزه سلامت برای تدوین تفاهم­ نامه‌ها و منابع پژوهشی مورد نیاز و جذب منابع مالی و گرنت‌های ملی و بین المللی برای فعالیت‌های پژوهشی؛
  8. سیاست‌گذاری و انجام پژوهش‌های کاربردی در سطح ملی و فراملی برای پاسخگویی به مشکلات کتابخانه‌ها، نشریات علمی، علم­ سنجی و سایر حوزه‌های مرتبط با سلامت؛
  9. ارائه خدمات مشاوره پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی و نیازهای جامعه
  10. ارائه گزارش عملکرد فصلی و سالیانه منطبق با برنامه عملیاتی
  11. همکاری با سایر کمیته ­های تخصصی انجمن در اجرای فرایندهای مرتبط با اهداف و وظایف کمیته پژوهش و فناوری
یادداشت

جناب آقای دکتر محمدکریم صابری، از تاریخ 11 آبان 1401 لغایت 26 خرداد 1402 مسئولیت کمیته پژوهش و وفناوری را برعهده داشته اند.