صورت جلسات

جلسه های سال 1401

اولین نشست رسمی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران یکشنبه مورخ 8 خرداد 1401 از ساعت 12 در سالن کنفرانس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص برنامه‌های آتی انجمن و تحلیل شرایط موجود، از طریق انتخابات داخلی رئیس، نائب رئیس، خزانه‌دار، دبیر انجمن و ترتیب اعضای علی البدل به شرح زیر تعیین شدند:

 • رئیس انجمن: دکتر حسین بیدختی
 • نایب رئیس انجمن: دکتر فاطمه شیخ شعاعی
 • دبیر انجمن: دکتر لیلا نعمتی انارکی
 • خزانه دار انجمن: دکتر مسعود محمدی
 • عضو علی البدل اول هیئت مدیره: دکتر محمدکریم صابری
 • عضو علی البدل بازرس انجمن: دکتر مریم اخوتی

همچنین  در خصوص موارد زیر توافق شد:

1.     مقرر گردید به منظور توسعه خدمات و مدیریت فرایندها، کمیته‌های آموزش، پژوهش، روابط عمومی و امور بین‌الملل برنامه‌ریزی و ایجاد گردد؛

2.     مقرر گردید با هدف جذب همکاری اعضای فعال جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در زمینه‌های مذکور، فراخوان همکاری منتشر گردد و هیات مدیره پس از بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرایی و برنامه داوطلبان، نسبت به تعیین مسئولین کمیته‌ها اقدام نماید؛

3.     مقرر گردید دکتر شیخ شعاعی برای تخصیص فضایی به عنوان دفتر انجمن، در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیگیری نمایند؛

4.     مقرر گردید جلسات انجمن به طور منظم، روز چهارشنبه هفته دوم هر ماه، برگزار گردد؛

5.     مقرر گردید خزانه‌دار انجمن برای انتقال مستندات، اموال، شماره حساب بانکی و متعلقات انجمن قبلی پیگیری نمایند؛

6.     مقرر گردید شیوه‌های جذب حمایت‌های مالی بررسی و در جلسات بعدی جمع‌بندی گردد؛

1.     آیین نامه های کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و ارکان هیات مدیره انجمن، آئین نامه تشکیل انجمن و اداره جلسات هیئت مدیره، آیین نامه تشکیل کمیته‌های تخصصی انجمن، و اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بررسی شدند.

 • مقرر شد برای ثبت انجمن اقدام لازم انجام شود.
 • مقرر شد در صورتی که اعضا در دو سوم زمان جلسه هیئت مدیره حضور داشته باشند، برای آنها حضور منظور گردد.
 • مقرر شد وبگاه انجمن، مرجع رسمی اطلاع رسانی، تعامل با اعضا و درگاه اولیه دریافت پیشنهادات اعضا باشد.

2.     طرح های مختلف پیشنهادی برای لوگوی انجمن بررسی شدند و مقرر شد با طراح حرفه ای مشورت شود و در خصوص طراحی لوگوی اصلی، مهر و سربرگ اقدام لازم انجام شود.

3.     طراحی اولیه وبگاه انجمن با دامنه imlisa.ir بررسی شد. کلیات محتوا و چیدمان منوها مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد امکانات مورد نیاز برای خدمات وب سایت و افزونه های مورد نیاز خریداری و توسعه سایت مدنظر قرار گیرد.

4.     مقرر شد برنامه ریزی لازم برای تعامل و هم اندیشی با ذینفعان و مخاطبان انجمن مانند انجمن‌های مرتبط، پیشکسوتان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، اعضای هیئت مدیره دوره های پیشین انجمن، گروه‌های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرتبط، دانشجویان، کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس دوره جدید انجمن، اعضای بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، و سایر حرفه مندان مانند مدیران اطلاع رسانی و کتابخانه‌ها و کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی کشور و … صورت پذیرد. مقرر شد اولین جلسه با  کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره و بازرس دوره جدید انجمن برگزار شود.

5.     در خصوص بررسی راهکارهای تعامل انجمن با مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، مقرر شد در برنامه‌های توانمندسازی، جذب حمایت‌های مالی، تدوین آئین نامه‌ها، بخشنامه های اجرایی و سایر امور مرتبط در چارچوب مقررات و مصالح دو طرف، تعامل مناسب با مرکز توسعه انجام شود.

6.     همچنین برای توسعه کمیته ها پیشنهاد شد کمیته‌هایی مانند کمیته دانش بنیان و کمیته بررسی‌های صنفی نیز به کمیته های انجمن اضافه شود که در جلسه بعدی هیئت مدیره انجمن عناوین کمیته ها مجدد بررسی و مصوب خواهند شد.

7.     مقرر شد فراخوان کمیته‌ها از طریق وبگاه انجمن و همچنین دعوت کتبی از مدیران گروه های آموزشی برای معرفی افراد توانمند برای عضویت در کمیته‌ها انجام شود.

 1. نحوه همکاری انجمن با مجله The Journal of Medical Library and Information Science (JMLIS)  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور پروفسور حق پرست مدیر مسئول و دکتر شکفته سردبیر مجله، بررسی شد. مقرر شد همکاری انجمن و مجله مذکور با حفظ استقلال مجله با حمایت معنوی و درج لوگو انجمن، در قالب تفاهم نامه ‌رسمی که پیش نویس آن توسط انجمن تهیه خواهد شد، پیگیری شود.
 2. مقرر شد صورتجلسه های جلسات غیر حضوری در جلسه های حضوری به امضای اعضای هیئت مدیره برسند.
 3. لوگوی انجمن بررسی و مورد تایید هیئت مدیره قرارگرفت.
 4. آخرین وضعیت وبگاه بررسی شد و مقرر شد فراخوان همکاری با کمیته ها در سایت انجمن منتشر شود و از گروه های مختلف و برای مشارکت در انجمن ها دعوت شود.
 5. مقرر شد بندهایی از صورتجلسه های انجمن برای اطلاع اعضا در وب سایت انجمن منتشر شوند.
 6. عناوین کمیته های تخصصی انجمن بررسی و با تشکیل کمیته های ذیل موافقت شد: 1- کمیته آموزش 2- کمیته پژوهش و فناوری 3- کمیته روابط عمومی 4- کمیته روابط بین الملل 5-کمیته انتشارات 6- کمیته بازاریابی 7- کمیته مطالعات صنفی. عناوین مذکور در وب سایت انجمن فراخوان خواهند شد. در صورت نیاز به ادغام یا گسترش کمیته‌ها، توسط هیأت مدیره انجمن بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
 7. مقرر شد جلسه هم اندیشی هیئت مدیره با کاندیداهای انجمن در تاریخ 2 شهریور به صورت غیر حضوری برگزار شود.
 8. مقرر شد جلسه هیئت مدیره انجمن با مدیران گروه های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه ها و اعضای بورد تخصصی رشته برگزار شود.
 9. دکتر شیخ شعاعی در مورد نشست تخصصی کتابدار بالینی، توضیحاتی ارائه دادند و با درج لوگوی انجمن درپوستر و همکاری انجمن با گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در برگزاری این نشست مجازی موافقت شد.
 10. مقرر شد انجمن برای برگزاری همایش ها یا نشست های علمی برای اشتراک تجربیات کتابداری بالینی برنامه ریزی نماید.

در ابتدا رئیس انجمن، گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در انجمن از تیرماه تا شهریورماه 1401 و پاره‌ای از مشکلات موجود بر سر راه انجمن را بیان نمودند. پس از آن به هر یک از کاندیداهای محترم انجمن فرصت داده شد تا به بیان نظرات، برنامه‌ها و پیشنهادات خود در راستای اهداف انجمن بپردازند. اهم بیانات کاندیداها به شرح ذیل است:

آقای دکتر عالیشان برنامه‌های پیشنهادی خود را به سه دسته مدیریتی، توسعه حرفه و پژوهشی تقسیم نمودند. ایشان تدوین برنامه استراتژیک را برای انجمن مهم دانستند و بر توسعه حرفه‌ای در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی، پژوهشی مبتنی بر اولویت‌های پژوهشی کشور تاکید کردند.

خانم دکتر اسدزندی ایجاد انگیزه و ترغیب تازه واردان به رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی را با برگزاری نشست‌ها، وبینارهای داخلی و خارجی و افزایش تعاملات درون و برون سازمانی را به منظور استفاده از پتانسیل‌های دانشجویان صاحب ایده پیشنهاد دادند. اخذ گرنت‌های پژوهشی در راستای اولویت‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین یکپارچه سازی فعالیت‌ها از دیگر پیشنهادات ایشان بود.

آقای دکتر صابری برقراری ارتباطات با گروه‌های مختلف شامل مدیران گروه، دانشجویان، اعضای هیات علمی، معاونت تحقیقات وزارت بهداشت علی الخصوص مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی، اعضای محترم بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی را به منظور پیشبرد و برنامه ریزی‌های آتی ضروری دانستند. برگزاری نشست‌های مستمر و علمی، کنگره‌های علمی سالیانه، ایجاد نشریه و گروه‌های مشاوره اطلاعات سلامت از دیگر پیشنهادات ایشان بود. همچنین اعلام کردند در کمیته‌های آموزش، پژوهش و انتشارات می توانند همکاری نمایند.

آقای دکتر ازقندی و آقای دکتر خاشی ضمن تشکر از دعوت به جلسه هم اندیشی قول همکاری در امور مختلف انجمن را بیان نمودند.

آقای روشنی به کارآفرینی و امور مربوط به کسب و کار به عنوان یکی از اهداف انجمن اشاره نمودند.

آقای دکتر رشیدی به تحلیل وضعیت موجود برای هدایت و تدوین برنامه راهبردی از دل پیشنهادات ارائه شده اشاره نمودند و دخیل کردن تصمیم گیران و استفاده از تمام پتانسیل‌های موافق و مخالف را به منظور اولویت بندی برنامه‌ها و ایجاد محیط یاددهی و یادگیری ضروری دانستند.

آقای دکتر حمیدی به بی انگیزگی دانشجویان و معظل بیکاری دانشجویان اشاره نمودند و درگیر نمودن دانشجویان به منظور ارتقای مهارت‌های آنها و آماده نمودن آنها برای محیط کار آینده را مفید دانستند.

در انتها اعضای هیئت مدیره انجمن به جمع بندی و بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

آقای دکتر پناهی به تلاش اعضای هیئت موسس انجمن اشاره نمودند و شکل گیری نشریه کتابداری را برای انجمن مفید دانستند.

خانم دکتر شیخ شعاعی همکاری بیشتر برای برگزاری و حضور در نشست‌ها و وبینارها و نیز تبلیغات رویدادها را مفید دانستند.

آقای دکتر قاسمی تدوین کلان برنامه را مفید دانستند. تعاملات درون و برون حرفه‌ای، تلاش برای ایجاد انگیزه، استفاده از ظرفیت‌های موجود، توجه به مسئله اشتغال و کسب و کار را از ضروریات دانستند.

خانم دکتر نعمتی بر تدوین نقشه راه و انجام فعالیتهای واقع بینانه برای رسیدن به نتایج قابل رصد تاکید کردند. همچنین تدوین راه‌های درآمدزایی و همسویی با نیازهای جامعه پزشکی را برای تولید محتوا جزو ضروریات دانستند.

آقای دکتر بیدختی ارتقای راه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی انجمن با اولویت وب سایت انجمن را مطرح و استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای توسعه اخبار حرفه و پویایی وب سایت انجمن را مفید دانستند. تلاش برای شناساندن توانمندی‌ها و مهارت‌های اساتید، دانشجویان و حرفه مندان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و همدلی و پشتیبانی اعضا با انجمن از نکات دیگری بود که به آن اشاره شد.

1.     حمایت انجمن از Journal of Medical Library and Information Science مطرح و مقرر شد پیش نویس تفاهم نامه آماده و بین مسئولین مجله و هیئت مدیره انجمن برای رسیدن به توافق مبادله و پیگیری شود.

2.     وضعیت عضویت اعضا در وب سایت انجمن بررسی شد و پس از بحث در مورد انواع عضویت و حق عضویت موارد ذیل مقرر شد:

 • انواع عضویت: عضویت پیوسته، عضویت وابسته، عضویت افتخاری، عضویت سازمانی
 • مزیت عضویت در هیئت مدیره انجمن مورد تبادل نظر قرار گرفت.
 • مقرر شد همه اعضا، حق عضویت پرداخت کنند.
 • مقرر شد مبلغ عضویت با بررسی سایر انجمن های مشابه پیشنهاد شود.
 • مقرر شد نحوه انتقال اطلاعات اعضایی که در سامانه انتخابات ثبت نام کرده اند به وب سایت انجمن بررسی شود

3.     نحوه افتتاح حساب بانکی به نام انجمن مطرح و موارد ذیل مصوب شد:

 • افتتاح حساب به نام انجمن و داشتن درگاه بانکی منوط ثبت رسمی انجمن است.
 • مقرر شد فعلا یک حساب بانکی با امضای رئیس و خزانه دار افتتاح شود تا بتوان فرایند عضویت در انجمن را آغاز کرد.

4.     تدوین برنامه راهبردی انجمن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برنامه راهبردی انجمن توسط دکتر شیخ شعاعی با همکاری دکتر عالیشان تدوین شود.

5.     گزارش فراخوان همکاری با کمیته های تخصصی انجمن ارائه شد:

 • مقرر شد مکاتبه رسمی با گروه های آموزشی در خصوص دعوت به همکاری با کمیته های انجمن انجام شود
 • مقرر شد در ترکیب کمیته های انجمن از اساتید، دانشجویان و کتابداران استفاده شود.
 • مقرر شد در کمیته ها از توان سایر علاقمندان به همکاری با انجمن استفاده شود و هر یک از اعضای هیئت مدیره به عنوان ناظر یا نماینده در هر کمیته حضور داشته باشند
 • مقرر شد برای مسئولیت کمیته ها، افراد توانمند شناسایی و برای همکاری به صورت فعال دعوت به همکاری شوند.

6.     مقرر شد اشتراک هاست وب سایت انجمن به مدت یک سال تمدید و افزونه های مورد نیاز ورد پرس خریداری شوند.

آقای دکتر بیدختی وجود انجمن را به عنوان میانجی میان علم و حرفه کتابداری و مجموعه ای مردم نهاد برای هویت بخشی به رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ضروری دانستند. پس از آن به هر یک از مدعوین محترم فرصت داده شد تا به بیان نظرات، برنامه‌ها و پیشنهادات خود در راستای اهداف انجمن بپردازند. اهم بیانات به شرح زیر است:

خانم دکتر صباغی نژاد به این نکته اشاره نمودند که تعاملات انجمن با اعضای بورد و مدیران گروه، برای بیان و پیگیری مشکلات مناسب است، اشتغال فارغ التحصیلان، توانمندنمودن آنها و فراهم نمودن فرصت های برابر برای فارغ التحصیلان وزارت علوم و وزارت بهداشت در آزمون های استخدامی و ایجاد انگیزه را از موضوعات ضروری دانستند.

خانم دکتر شیخ شعاعی توضیحاتی در خصوص استخدام و رسته های عمومی و تخصصی ارائه دادند و بیان کردند که در آزمون استخدامی سالجاری عنوان شغل، علم اطلاعات و دانش شناسی درج شده اما عنوان پست و شرایط احراز آن برای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی است.

آقای دکتر اعظمی در خصوص اشتغال برای فارغ التحصیلان اشاره کردند و درخصوص وب سایت انجمن و اطلاع رسانی آن، ایجاد شاخه های استانی، تعامل انجمن با دانشجویان، اساتید، ارسال اساسنامه برای گروه های کتابداری، حق عضویت انجمن و جایگزین های آن،  فراخوان همکاری در کمیته های انجمن و گوش دادن به دغدغه دانشجویان و اساتید نکاتی را مطرح نمودند.

خانم دکتر زارع گاوگانی ایجاد پست های جدید کتابداری در حیطه سلامت با عناوین کتابدار مدرسه سلامت، کتابداری عمومی سلامت، تاسیس نشریه به زبان انگلیسی و فارسی، تدوین شایستگی ها و شرایط احراز کتابدار بالینی مشابه MLA از مواردی بود که توسط ایشان پیشنهاد شد. علاوه بر آن معرفی رشته و حرفه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از طریق رسانه هایی مانند صداوسیما را از راهکارهای مفید دانستند.

 آقای دکتر بصیریان توجه به پتانسیل های موجود در گروه های آموزشی و تدوین پروتکلی در انجمن برای طرح خواسته ها و مطالبات و ارائه آنها به گروه های مختلف در سطح کشور بر اساس پتانسیل گروه ها را از راهکارهای مفید و کاربردی برشمردند. برایند این موارد منجر به افزایش تعامل میان گروه های آموزشی و هم افزایی بیشتر در گفتار و عمل خواهد شد. علاوه بر آن برگزاری نشست ها و وبینارها در عرصه عمل، و اطلاع رسانی فعالیت های انجمن را به شکل فعال برای افزایش هویت علمی رشته و حرفه مفید دانستند.

آقای دکتر قلاوند هم افزایی میان انجمن و بورد را به منظور درگیر نمودن بیشتر دانشجویان در کمیته های انجمن و ایجاد فرصت های مختلف در سطوح کلان برای جامعه کتابداری را ضروری دانستند و برای بکارگیری و حضور فارغ التحصیلان در عرصه های مختلف ابراز امیدواری کردند.

آقای دکتر اشرفی ارتباط انجمن با نهادهای مرتبط و ارگان های حکومتی و سیاستگذاران را ضروری دانستند. توجه به وضعیت معیشت کتابداران، شان و منزلت آنها، انتخابات و انتصابات استانی در کتابخانه های عمومی، مجموعه سازی و رعایت استانداردهای کتابخانه های عمومی، و مطالبه برای ارتقای فراخوان های استخدامی فارغ التحصیلان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی توسط نهاد کتابخانه های عمومی را مفید دانستند. علاوه بر آن انتشار خبرنامه برای مطالب کوتاه، برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه تخصصی توسط کتابداران و برخورد مناسب با غیرکتابداران جهت تدریس موارد تخصصی را به عنوان موارد مفید مطرح نمودند. معرفی و مصاحبه هر یک از اساتید کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با خبرنامه انجمن و همچنین معرفی کتاب ها و مقالات جدید در حوزه را از فعالیت های کاربردی بیان کردند.

آقای دکتر سلیمانی به این نکته اشاره کردند که گروه های آموزشی و بورد نمی توانند وارد مشاغل شوند و انجمن باید قوی تر و جدی تر به بحث اشتغال فارغ التحصیلان بپردازد. توانمند نمودن دانشجویان و فارغ التحصیلان به شکل جامع و بدون همپوشانی با دروس و واحدهای دانشگاهی، تهیه کلیپ های مختلف و حضور در عرصه های مختلف و افزایش فرصتهای اشتغال را از نکات مفید برشمردند. بارش افکار توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان از دیگر مواردی بود که به آنها اشاره شد.

خانم دکتر اخوتی به حضور و رشد سه قطب اصلی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی یعنی انجمن، بورد و مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت اشاره نمودند. درج لینک گروه های آموزشی و کتابخانه های مرکزی در سایت انجمن، معرفی رشته در وب سایت و ارتقای دانش و مهارت اساتدی، دانشجویان و کتابداران توسط انجمن را بسیار مفید دانستند.

آقای دکتر وکیلی مفرد برگزاری مستمر جلسات، همکاری انجمن در آزمون های استخدامی، تدوین صلاحیت های حرفه ای با همکاری گروه ها و اساتید، و اجباری شدن تدریس درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی  توسط گروه های آموزشی را مطرح کردند.

خانم دکتر زارع فراشبندی دریافت نظرات از افراد مختلف برای تکمیل سایت انجمن، برگزاری گردهمایی ها و همایش های دوره ای را مفید دانستند. همچنین برگزاری همایش با موضوع اطلاع درمانی و Clinical Informationist  را پیشنهاد دادند.

آقای دکتر پناهی تداوم تعاملات انجمن و گروه ها، ایجاد انگیزه و امید، و رفع مشکلات صنفی و اشتغال را مناسب دانستند.

آقای دکتر قاسمی به تفاوت میان انتظارات و نیازها پرداختند و ابراز امیدواری کردند که با شناخت اختیارات، توانمندی ها و مسئولیت ها بتوان بر مسائل و مشکلات فائق آمد.

خانم دکتر نعمتی بر طلایی و حساس بودن وضعیت کنونی در حرفه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی اشاره نمودند و اینکه انجمن به تنهایی نمی تواند تمام نیازها را پاسخ دهد و نیاز است هر فرد در هر سطح و جایگاهی به هر شکل ممکن با انجمن همکاری داشته باشد. همچنین برگزاری جلسه با مسئولین کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور را پیشنهاد دادند.

1.     از بین افرادی که برای همکاری درکمیته‌های مختلف انجمن کاندید شده بودند و همچنین افراد توانمند شناخته شده، برای هر کمیته دو تا سه نفر بعنوان مسئول کمیته پیشنهاد شدند و پس از رای گیری مقرر شد برای پذیرش مسئولیت با افراد منتخب به ترتیب اولویت تماس گرفته شود و در خصوص تشکیل کمیته و تعیین اعضا، تدوین اهداف و استراتژی‌های هر کمیته اقدام مناسب انجام شود.

2.     در خصوص شرح وظایف کمیته‌ها، پیش نویس اولیه توسط خانم دکتر نعمتی تهیه شد و مقرر شد برای اعضای هیئت مدیره ارسال گردد تا در مورد آن نظر دهند.

3.     با کلیات تفاهم نامه انجمن با نشریه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی که توسط آقای دکتر محمدی تهیه شده موافقت گردید و مقرر شد فایل مربوط به تفاهم نامه برای اعضای محترم هیئت مدیره ارسال گردد تا اعضا نظرات و پیشنهادات خود را درج نمایند.

4.     پیشنهاد سرکار خانم دکتر شیخ شعاعی در خصوص همایش کشوری کتابداران و اطلاع رسانان سلامت که با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ‌های 19 و 20 آبانماه برگزار خواهد شد از اعضای محترم هیئت مدیره برای حضور در پنل اختصاصی جهت ارئه و معرفی ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها، و فعالیت‌های انجمن دعوت بعمل آمد و مقرر شد در این خصوص برنامه ریزی منسجمی انجام شود.

5.      پیشنهاد آقای دکتر اشرفی ریزی مطرح شد و مقرر گردید در خصوص نامگذاری هر یک از روزهای هفته کتاب و تعیین شعاری متناسب با ماموریت‌های کتابخانه‌ها، کتابداران و علم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بررسی لازم انجام شود.

1.     با فعال شدن حساب انجمن، امکان عضوگیری در سایت انجمن فراهم شد. برای ثبت انجمن نیاز است که انجمن عضو گیری کرده و مجمع عمومی تشکیل شده باشد.

2.     در تاریخ‌های 19 و 20 آبانماه همایش سالیانه کتابداران و اطلاع رسانان سلامت با حضور کتابداران برتر و مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی برگزار خواهد شد و یک ساعت پنل اختصاصی در اختیار انجمن قرار خواهد گرفت. پیشنهاد شد در این پنل تخصصی به فعالیت های گذشته، حال و آینده انجمن پرداخته شود.

3.     در خصوص حق عضویت اعضای هیئت مدیره نظراتشان را ارائه دادند و در نهایت انواع عضویت و مبلغ پیشنهادی به شرح ذیل مصوب گردید:

انواع عضویت در انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی:

  • عضویت پیوسته: هیئت موسس انجمن و دانش آموختگان مقطع کارشناسي و بالاتر رشته های کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، علم اطلاعات و دانش شناسی و رشته هاي مرتبط، کارکنان غیر کتابدار کتابخانه ها با سابقه فعالیت بیش از ۵ سال.
  • عضویت وابسته: دانش آموختگان مقطع کاردانی کتابداری، دانشجویان مقطع کارشناسی و پایین تر و کارکنان غیر کتابدار کتابخانه ها با سابقه فعالیت در کتابخانه کمتر از ۵ سال.
  • عضویت افتخاری: شخصیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی که خدمات قابل توجه ای در پیشبرد  اهداف انجمن داشته اند.

حق عضویت انجمن در سال 1401 به شرح ذیل خواهد بود:

  • اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان کتابداری با مقطع PhD و بالاتر: ۱۵۰ هزار تومان
  • دانش آموختگان کتابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (غیر هیئت علمی) و کارکنان غیر کتابدار کتابخانه ها با سابقه فعالیت بیشتر از ۵ سال در کتابخانه ها: ۱۰۰ هزار تومان
  • دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی کتابداری و کارکنان غیر کتابدار کتابخانه ها با سابقه کمتر از ۵ سال: ۵۰ هزار تومان
  • در خصوص حق عضویت سازمانی متعاقبا تصمیم گیری خواهد شد.

4.     مسئولین نهایی کمیته ها به شرح زیر خواهد بود و مقرر شد اهداف و وظایف کمیته های تخصصی در اختیار مسئولین قرار گیرد تا اصلاحات و پیشنهادات لازم را انجام دهند:

 • رئیس کمیته آموزش: خانم دکتر زارع فراشبندی
 • رئیس کمیته انتشارات: آقای دکتر حمیدی
 • رئیس کمیته پژوهش و فناوری: آقای دکتر صابری
 • رئیس کمیته مطالعات صنفی: آقای دکتر محمدی
 • رئیس کمیته بازاریابی: آقای قانی
 • رئیس کمیته روابط بین الملل: آقای دکتر عالیشان کرمی
 • رئیس کمیته روابط عمومی: خانم بقالها

5.     در خصوص حق الزحمه نرم افزار انتخابات انجمن مقرر شد نامه ای به دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی ارسال شود و در آن به مصوبه کمیسیون بعد از انتخابات انجمن و همچنین نوپا بودن انجمن اشاره شود.

6.     در خصوص متن تفاهم نامه همکاری در انتشار مجله دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مقرر شد برخی موارد غیرضروری حذف شود و برای مدیر مسئول و سردبیر نشریه ارسال گردد تا نظرات ایشان هم اخذ گردد.

7.     برای عنوان همایش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در سال 1402 همفکری شد و مقرر شد در این خصوص بررسی بیشتری انجام و درخواست حمایت از همایش به معاونت تحقیقات وزارت بهداشت ارسال شود.

8.      دوره آموزشی تحت عنوان مدرسه پاییزی علم سنجی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه ریزی شده و در خصوص درخواست درج لوگوی انجمن در پوستر صحبت و مقرر شد محتوای کارگاه های مذکور تحت نظارت یکی از اعضای هیات علمی باشند و با درج لوگوی انجمن در پوستر موافقت شد.

در ابتدای جلسه، رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، آقای دکتر بیدختی هدف از برگزاری این جلسه را فعال سازی خدمات کمیته های انجمن بیان نمودند.

خانم دکتر فیروزه زارع فراشبندی رئیس کمیته آموزش انجمن، در خصوص نگارش طرح نیازسنجی بعنوان پشتوانه این کمیته توضیحاتی ارائه دادند. ایشان در خصوص راهکارهای جذب مخاطب و دانشجو برای انجمن در راستای حمایت از افزایش عضوگیری انجمن نکاتی مطرح نمودند. مقرر شد پیش نویس اهداف و وظایف این کمیته بررسی و نهایی شود و برای شروع فعالیت‌های انجمن، کمیته آموزش برنامه‌ریزی‌هایی را در موضوعات خاص و جذاب در اولویت کاری خود قرار دهند.

 آقای دکتر عالیشان کرمی رئیس کمیته روابط بین الملل، مقرر شد ژورنال کلاب‌ها و وبینارهایی در سطح بین الملل صورت گیرد. برقراری ارتباطات با کتابداران کشورهای همجوار و ترجمه وب سایت انجمن به زبان عربی و انگلیسی انجام شود. مقرر شد پیش نویس اهداف و وظایف این کمیته نهایی و تحویل دبیرخانه انجمن شود. برگزاری جلسات با روسای انجمن‌های کتابداری و اطلاع رسانی کشورهای برتر می‌تواند برای مخاطبان مفید باشد.

آقای دکتر صابری رئیس کمیته پژوهش و فناوری، فعالیت‌های انجام شده در این کمیته و برنامه‌های پیش رو را مطرح نمودند.  مقرر شد پیش نویس اهداف و وظایف این کمیته نهایی شود، برنامه های سه ماه آینده کمیته و لیست اعضای کیمته مشخص و برای صدور ابلاغ به دبیرخانه انجمن اعلام شوند.

خانم بقالها رئیس کمیته روابط عمومی، خلاصه مصوبات جلساتی که برگزار شده بود را بیان کردند. تقویت اخبار سایت، مصاحبه با پیشکسوتان و اساتید، دانشجویان و کتابداران شاغل، عضوگیری سازمانی، تهیه قالب یکسان برای درج اخبار در شبکه‌های اجتماعی و انتشار خبرنامه انجمن از برنامه‌های این کمیته است. مقرر شد پیش نویس اهداف و وظایف این کمیته نهایی شود و همراه با برنامه‌های سه ماه آینده کمیته و لیست اعضای کیمته مشخص و برای صدور ابلاغ در اختیار دبیرخانه انجمن قرار گیرد.

آقای قانی رئیس کمیته بازاریابی، گزارش جلسه‌ای که توسط این کمیته برگزار شده است را ارائه دادند.  مقرر شد پیش نویس اهداف و وظایف این کمیته نهایی و همراه با برنامه‌های سه ماه آینده کمیته و لیست اعضای کیمته مشخص و برای صدور ابلاغ تحویل دبیرخانه انجمن شود.

آقای دکتر محمدی رئیس کمیته مطالعات صنفی، گزارشی از وضعیت کمیته مطالعات صنفی ارائه کردند و مقرر شد پیش نویس اهداف و وظایف این کمیته نهایی و همراه با برنامه‌های سه ماه آینده کمیته و لیست اعضای کیمته مشخص و برای صدور ابلاغ تحویل دبیرخانه انجمن شود.

رئیس کمیته انتشارات در جلسه حضور نداشتند.

1.     در خصوص اهداف و وظایف کمیته‌ها از اعضای هیئت مدیره نظرخواهی شد و اعضا با کلیات اهداف و وظایف تعیین شده برای کمیته ها موافق بودند. مقرر شد اهداف و وظایف مصوب در صفحه هر کمیته در وب سایت انجمن درج شود. همچنین مقرر شد مسئولین کمیته ها در اجرای وظایف اولویت بندی داشته باشند.

2.     درخصوص راهکارهای عضوگیری و قابلیت‌های جدید سایت انجمن توضیحاتی توسط آقای دکتر بیدختی ارائه گردید و نکاتی توسط اعضای هیئت مدیره پیشنهاد شد. روزآمدسازی اخبارسایت، تغییر برخی از اجزای سایت، ترغیب کتابخانه‌ها بعنوان عضو حقوقی و همچنین کارکنان شاغل در کتابخانه‌ها بعنوان افراد حقیقی از دیگر پیشنهادات بود. نمود واقعی فعالیت‌های انجمن به شکل اجرایی و قابل رویت شدن فعالیت‌ها از دیگر توصیه‌ها بود. مقرر شد فرایندعضوگیری طبق روال موجود و با اخذ مبلغ عضویت پیش برود و ارائه خدمات را تا پایان سال با قوت و قدرت پیشتری پیش ببریم. علاوه بر آن مقرر شد مزایای عضویت در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در قالب دعوتنامه از سوی ریاست انجمن به مرکز توسعه منابع علمی ارسال گردد تا آن را برای کتابخانه‌ها ارسال نمایند و پیگیری شود تا همکاری با انجمن های علمی در رتبه بندی کتابخانه ها و کتابداران در نظر گرفته شود.

3.     برنامه ریزی برای اجرای برنامه‌های عملیاتی فصل زمستان سالجاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد جلساتی را با معاون محترم توسعه وزارت در راستای اشتغال و جایگاه‌های شغلی، معاون محترم پژوهشی برای مدیریت کتابخانه‌ها و معاون محترم آموزشی برای گروه‌های آموزشی، رشته و دانش آموختگان هماهنگ گردد که با هماهنگی بورد، انجمن و مرکز توسعه اجرایی گردد. علاوه بر آن پیشنهاد شد نشست‌هایی در خصوص آسیب شناسی و چالش‌های علم و حرفه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی توسط هیئت مدیره انجمن برگزار گردد.

4.     برای جلسه 25 دیماه که به شکل مشترک بین مرکز توسعه، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، انجمن ارتقای کتابخانه‌ها و همچنین انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی برگزار خواهد شد همفکری صورت گرفت. پیشنهاداتی مانند حرکت در راستای اهداف انجمن، گروه‌های کتابداری، نیازهای آموزشی اساتید و دانشجویان و غیره ارائه شد. مقرر شد از طریق گروه ایمیلی جمع بندی صورت پذیرد.

5.      در خصوص نظام نامه اخلاق حرفه‌ای کتابداری و اطلاع رسانی تدوین شده توسط آقای دکتر اشرفی ریزی نظرخواهی شد. مقرر شد در قالب کارگروه و یا نشست از افرادی که در این حوزه تخصص دارند دعوت بعمل آید تا نظرات آنها نیز اخذ گردد و مقرر شد بررسی و جمع بندی نظام نامه اخلاق حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی توسط کمیته مطالعات صنفی انجام شود.

برای مشاهده خبر این جلسه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده خبر این جلسه اینجا کلیک کنید.

1.     مقرر شد تغییراتی که توسط اعضای هیئت مدیره پیشنهاد شد در  فرآیند و کارت عضویت و فرایند اعمال نمایند.

2.     پیشنهاد شد در سایت انجمن از المان‌های شبکه‌های اجتماعی استفاده شود که به شکل خودکار اخبار در شبکه‌ها منتشر شود.

3.     پیشنهاد شد برای فعالیت و حضور پویای دانشجویان تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

4.     مقرر شد پیش نویسی از چشم انداز، اهداف، ماموریت انجمن تهیه و در وب سایت درج شود.

5.     مقرر شد برای هماهنگی و برنامه ریزی همایش انجمن در سال 1402 با عنوان پیشنهادی “فناوری‌های نوین و هوشمند سازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی نوین” ، دبیرعلمی و اجرایی مشخص شوند. علاوه بر آن مواردی مانند زمان برگزاری، شناسایی ایده‌های برتر فناورانه، نحوه تامین هزینه‌ها، مکان برگزاری (حضوری یا مجازی)، ملی یا بین‌المللی بودن و سایر موارد توسط تیم علمی و اجرایی بررسی شوند. همچنین پیشنهاد شد نظرات کمیته‌های تخصصی انجمن نیز در این خصوص اخذ شود.

6.     در خصوص برگزاری مجمع عمومی، ثبت انجمن، اصلاح اساسنامه وگزارش سال 1401 بحث و تبادل نظر شد.

7.     در راستای همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با انجمن کتابداری ایران برای کنگره متخصصان علوم اطلاعات در سال 1402، مقرر شد با دبیرانجمن کتابداری ایران در خصوص مشارکت معنوی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، برگزاری نشست‌ها، مدیریت نشست‌ها و سایر مشارکت‌ها مذاکره و پاسخ کتبی نامه انجمن ارسال شود.

8.      در خصوص برنامه‌های سه ماه آتی انجمن بحث و تبادل نظر شد و مباحثی مانند اخلاق حرفه‌ای، تغییر نام رشته، نقش کتابدار سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و اقتصاد سلامت، نقش کتابداران در مدیریت اطلاعات سلامت،  تجربه‌های مرکز EBM تبریز در بکارگیری دانش آموختگان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،  فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،  تجربه کاربر و بیمار (کمیته روابط بین الملل – اردیبهشت 1402)، اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،  همگرایی بین رشته‌ها (ارتباط بین رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها) ،  نشست‌های مرتبط با کنگره متخصصان در موضوع کارآفرینی، دانش بنیان و …، آزمونهای استخدامی و تناسب آنها با شرایط دانش آموختگان کتابداری پزشکی،  برنامه‌های آموزشی پیشنهادی کمیته آموزش پیشنهاد شد.

1.     خانم دکتر نعمتی انارکی گزارشی از مصوبات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد. طبق گزارش دبیر انجمن از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۴ جلسه رسمی و غیر رسمی توسط هیئت مدیره انجمن برگزار شده است و بیش از ۵۶ مصوبه در هیئت مدیره انجمن به تصویب رسیده که ۱۶ مورد (حدود ۲۹ درصد) آن‌ها نیازمند پیگیری است.

2.     اعضای هیئت مدیره بر جذب حمایت های مالی، برگزاری جلسات منظم هیئت مدیره با گروه های مختلف، انتشار صورتجلسات در وب سایت، روزآمدسازی اخبار و محتواهای وب سایت، تعیین اهداف، چشم انداز، ماموریت و تدوین برنامه راهبردی انجمن، عضوگیری و فعال سازی کمیته ها در سال آتی تاکید کردند.

3.     با توجه به اعتبار بخشی انجمن های گروه پزشکی، بر خودارزیابی عملکرد انجمن بر اساس شاخص های مذکور تاکید شد. آموزش به دانش آموختگان، فراگیران و جامعه، پروژه های انجمن، انتشارات علمی، همکاری با سازمان ها، تفاهم نامه ها و قراردادها، مکان فیزیکی، اعضای انجمن، نیروی انسانی، سایت و خبرنامه از مواردی است که در اعتبار بخشی انجمن های گروه پزشکی به آن توجه شده است.

4.     اعضای هیئت مدیره وضعیت کمیته های تخصصی انجمن را بررسی کردند و در خصوص کمیته های غیر فعال تصمیم گیری شد. اعضای هیئت مدیره پویایی بیشتر کمیته ها را لازم دانستند و پیشنهاد کردند دانشجوها در کمیته ها جذب شوند و با حمایت اساتید فعالیت کنند.

5.     گزارشی از اقدامات کمیته روابط عمومی برای انتشار نخستین خبرنامه انجمن ارائه شد. پیشنهاد شد اولین شماره از خبرنامه انجمن به صورت الکترونیکی در پایان سال 1401 منتشر شود.

6.     درآمدهای حق عضویت و هزینه های انجمن در سال ۱۴۰۱ گزارش شد و همچنین برای نشست های انجمن در سال ۱۴۰۲ برنامه ریزی صورت گرفت. در پایان جلسه دکتر بیدختی از زحمات اعضای هیئت مدیره، بازرس و کمیته های تخصصی انجمن قدردانی کرد.